Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S 75

Nh trang tron, tnh thng cua v minh s ai khai ngo chieu sang toan the gii; va nh cn ma, no am tham ti nuoi trai at.


 1. Tin The Gii

 2. Chuyen Nho Tu Hanh

 3. S Phu Ke Chuyen
  Sai Lam La Ngi, Sam Hoi La Thanh

 4. Li Cua S Phu

 5. Cam ng Than Ky

 6. Truyen Than Ky Suma

 7. Tuyen au
  Thong iep Chan Ly en Thanh Pho Thieng Lieng Inca Co Xa Tai Cusco, Peru

 8. S Phu Khai Th
  Nhng Ca Ai Giam Cam Nhan Loai

 9. Tren ng Tu Hoc

 10. Li Phap Cam Lo

 11. Chuyen Co That
  Kh Cong ai S Tm Thay Vo Thng S

 12. Ban Co Biet
  Cung Xem Phim Vi S Phu

 13. Thanh Hai Vo Thng S Va ien Anh
  Vo Cong Chan Chnh

 14. S Phu Ke Chuyen Vui

 15. Th

 16. Ngi Tot Chuyen Tot
  Sting -- Trng Chay a Thay oi Cuoc i Toi!

 17. Tnh Thay Tro
  Mon Qua Quy Gia Nhat

 18. Van ap Chon Loc
  Con ng T Do

 19. Nghe Thuat Vo Thng
  B Mat Cua Tui Xach Thien ng

 20. Hop Th Thanh Hai
  ong Gop Tin Tc

 21. Lien Lac Vien Cua Chung Ta Tren Toan The Gii


Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S 75
Xuat ban ngay 30/11/1996.
Thanh lap t ngay 01/04/90
Nha xuat ban: Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S
Chu nhiem: Lee Yen-Fang
Chu But: Lee Yen-Fang
Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S c phat hanh bang nhieu th tieng: Au Lac, Trung Hoa, Anh, Phap, c, ai Han, Bo ao Nha, Tay Ban Nha, va Thai, va san sang cung ng theo yeu cau.