Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #75


Nghe Thuat Vo Thng

B Mat Cua Nhng Thien Bao

Ngo Tnh Nh, ky gia Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S, Formosa, ghi chep

Hieu c rat nhieu ong tu ngan ngai dung nhng gio xach tay lam bang da that, S Phu a dung tai nang nghe thuat cua Ngai e sang tao ra nhng Tui Xach Thien ng. Nhng bo xach tay nay, ngoai viec noi len s yeu thng va bao ve loai vat, con the hien nhng t tng sang tao oc ao.

Ly S huynh la ngi lanh trach nhiem cat may nhng Tui Xach Thien ng. Anh ta ang lam cho mot nha ve kieu lng danh tai Formosa cho nen anh ta co c hoi biet c nghe thuat cao ang va co khuynh hng ve thiet ke thi trang. Trong nhng thang qua, Ly s huynh a am nhan viec cat may nhng Tui Xach Thien ng cua S Phu. Anh a nhan thay rang tng c ch va li noi cua mot v Minh S, ke ca nhng g Ngai ve kieu, eu nham muc ch nhac nh ngi i hay nh tm kiem kho tang noi tai cua ho.

Ly s huynh noi kieu ve cua S Phu co the trong thng va theo cam hng, nhng hieu qua lai vo cung tuyet dieu. Nhn be ngoai nhng Tui Xach Thien ng, moi cai trong eu tinh xao ve mau sac hoa hp va trong that n gian, thanh nha. Neu quy v m ra va kham pha ben trong, co rat nhieu ngan kn ao lam bang nhng loai vai mau sang. ieu nay cung am ch tuy rang mot ngi co the trong giong ngi kia, nhng neu ho chu tm kiem ben trong va at ai khai ngo, ho se kham pha ra c chan nga trong sang nguyen thuy cua chnh mnh; be ngoai cua mot ngi tuy gian d n s, nhng ben trong cua ho co the giau co, cao quy va huy hoang.

T quan niem cua mot ngi thng, kho ma tm thay c chu y cua mot v Minh S khi lam ieu g. Tuy nhien, vi nhng ngi cam nhan thc s c chu y o va xuc ong sau xa, nhng kieu ve ngau hng cua mot v Minh S la nhng li nhac nh quy bau.

[Index News#75]