Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S 79
Th Tn Thay Tro

Ngai La Chua Gie-Su Ki-To

Nguyen Thu Hong, Sydney, Uc Chau (Nguyen van tieng Anh)

Knh tha S Phu,

Con xin thanh that cam n Ngai a cho con i d Thien Ngu tai Long Beach, California, Hoa Ky, trong dp le Giang Sinh va qua. Hai ngay au cua Thien Ngu con vo cung oi n a nhan c lc gia tr cua S Phu rat manh, rat sau, tham tham trong con va keo dai bat tan. Mot luong hao quang that to va sang t thien ng chieu vao con, o xuong that manh, vi mot toc o anh sang nhanh nhat ben trong con va dng nh khong dt. T luc o con thay Thanh Hieu luon luon t ong niem trong au con, va con hieu ngay ay la thien 24 tren 24 ma ngai a day nhieu lan trc ay. Qua the nghiem nay, con hieu rang chung ta cang thng yeu um boc ke khac, chung ta cang c en bu, hang trieu lan hn na.

Tha S Phu, khi Ngai en tham chung con vao ngay th ba cua Thien Ngu, con sung sng nhn Ngai qua tng c ch hanh ong. Tim con bng m chao on hoan nghenh. Khi ngai en trc mat con, con thay Ngai la Chua Gie Su Ki To, con lai cang kham phuc va thng yeu Ngai hn na. Luc o, con hoan toan dang hien cho Thng e va thay ro rang Chua Gie Su cua con, vi mai toc quan ong a ang ban tnh thng cho tat ca moi ngi. Trong em ai nhac hoi, khi Ngai ng len t hang ghe danh d va giai thch chng trnh cho khan thnh gia ngoai quoc, nhng ngi khong hieu tieng Au Lac, con lai thay mot lan na ngai la Chua Gie Su, sang rc trc mat moi ngi, ang day do, san soc, thng yeu va gia tr cho tat ca.

Cam n S Phu a cho con c hoi ngan vang c d Thien Ngu, no rat ac biet oi vi chung con. Ngoai viec nhan s gia tr quy gia cua Ngai, chung con ai nay eu a rat sung sng c ben Nga Con cung hoc c nhng bai hoc khac t nhng anh ch em ong tu than men t khap ni tren the gii. Xin cam n S Phu.

[Index News#79]