Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #79

S thong cam trong anh mat va s nhan nai vo bien cua Ngai a nhe nhang m canh ca long cua chung sanhma a khoa kn t hang ngan nam nay.

Muc Luc

 1. Tin Tc Suma
 2. Nang Cao Tam Thc
 3. Th Tn Thay Tro
  • Ngai La Chua Gie-Su Ki-To
 4. Tnh Thay Tro
  • Cham Tay Vi Mot V Minh S
 5. Nhng Ngi Phi Thng
 6. Li Phap Cam Lo
 7. S Phu Khai Th
  • Hay e Tnh Thng c T Do
 8. Tren ng Tu Hoc
  • ai Bang Va Con Chim Nho
 9. Than Ky Cam ng
 10. Chuyen Nho Tu Hanh
 11. Tng Trnh ac Biet
 12. Quan iem
  • Tnh Thng Vo ieu Kien
 13. Am ieu Vo Tan
  • Mng Tuoi S Phu
 14. Khong Gian M Rong
 15. Th
  • Li Than Hanh Phuc
 16. Li Cua S Phu
  • Hay Lam Tron Trach Nhiem Cua Mnh
 17. Bao Ch o ay
 18. ien Anh Suma
  • Vai Tro Cua D Phc
 19. Ban Co Biet
 20. Nha Hang Chay Tren Khap The Gii
 21. Hanh ong Tnh Thng
 22. Van ap Chon Loc
  • Tnh Thng La Ton Giao Duy Nhat
 23. Lien Lac Vien Cua Chung Ta Tren Toan The Gii

Thanh Hai Vo Thng S Ban Tin 79 Xuat ban ngay 15/03/1997
Thanh lap t ngay 01/04/90
Nha xuat ban: Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S
Chu nhiem: Lee Yen-Fang
Chu But: Lee Yen-Fang

Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S c phat hanh bang nhieu th tieng: Au Lac, Trung Hoa, Anh, Phap, c, Nhat Bon, Nam Dng, ai Han, Bo ao Nha, Tay Ban Nha, va Thai, va san sang cung ng theo yeu cau. Cung co tren mang li khap the gii:

http://fiber.ieo.nctu.edu.tw:5000/
http://www.quanyin.org
http://futures.phys.cmu.edu/
http://www.magi.com/~quanyin/homepage.html
http://www.odyssee.net/~beaumont