Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #81


Tuyen au

Han Hoan Truyen Ba Giao Ly S Phu

Ban Tin Tc Ottawa, Gia Na ai (Nguyen van tieng Anh)

Quy trong nhng li ch vo gia cua Phap Mon Quan Am, ong tu Ottawa tiep tuc cong viec truyen ba Tin Vui tai thanh pho nay, nhieu ngi a ti gian hang cua chung toi trong buoi Trien Lam Sc Khoe va qua. Vai tuan le trc buoi trien lam, ong tu co viet bai ang tren bao ton giao a phng e gii thieu giao ly cua S Phu. Sau o moi ngi lien lac vi trung tam a phng e hoi them chi tiet hoac xin sach bieu, tham ch con ti tham gian hang cua chung toi na. Cuoc trien lam nay a gieo them hat giong tu hanh cho nhng ngay thang sap en.

Theo ch th cua S Phu giup ngi ngheo kho trong vung, vao mua ong va Tet Am lch, cac ong tu a lien lac vi cac nhan vien xa hoi xin ten nhng ngi can giup . Trong so cac gia nh nay, co nhng gia nh mi di c ti Gia Na ai. ong tu tang ho gao thm, sa hop, banh bao, mt, va nhng th can thiet khac, trc khi tet en. Chung toi cung chia se vi ho sach bao cua Thanh Hai Vo Thng S Moi ngi a gi li cam n en Ngai a tang ho nhng mon qua ac biet vao dp Tet nam nay.

ong tu cung tham d ngay hoi ch Tet Au Lac. Mac du ngay hoi phan ong la danh cho ngi Au Lac, nhng cung co nhieu ngi Gia Na ai ti chi. Co lan, chung toi phai gi ong tu ve trung tam lay them sach bao Anh ng na. Nhan dp nay, chung toi cung gii thieu ti quan chung cac thi pham va th pho nhac cua Thanh Hai Vo Thng S.

Tuan le sau o, chung toi cung tham d le mng Tet Trung Hoa, ay la lan au tien trong nhieu nam qua. Cac ong tu biet tieng Trung Hoa t Montreal a ti tr giup.

Nhieu ket qua kha hay a xay ra, sau cac ngay hoi ke tren. Th du nh, mot chuyen gia cha benh bang linh kh a lien lac vi chung toi, sau buoi trien lam sc khoe c t lau, e xin sach bieu, va vai thang sau o, ch xin tho Tam An. Hoi thang Gieng, ngi thay tam linh cua ch a noi rang ch se co mot v thay khac va ten cua S Phu cung c nhac en. Thay cua ch cung dan ng m sach bieu nay ra, tr khi nao ch muon an chay hoan toan. Du khong oc sach bieu cua S Phu, nhng lc t quyen sach a giup ch thay oi cach an uong. Khi a quyet nh an chay, ch mi oc sach bieu cua ngai. Sau khi hoc thien Phap Phng Tien, ch noi vi chung toi rang nhng "thien than cua u toi" a en chia tay vi ch. Ho noi s menh cua ho oi vi ch a xong va roi ho ra i.

Mot ngi Gia Na ai tu Phap Phng Tien cung em ban be en hoi ch Tet e gii thieu vi ho giao ly cua S Phu. Anh noi giao huan cua ngai a anh hng rat nhieu ti i song cua anh, trong chieu hng tot. Anh tr nen co tnh thng hn, t tai hn va iem am hn. Anh hay ti cong tu va hien ang ghi danh hoc lp nau an chay.

Anh cung gii thieu giao ly S Phu ti mot trong nhng ngi ban hien ang b tu kho sai. Du luat le nha giam rat la nghiem ngat ve sach bao, nhng Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S van moi thang ti tay ngi ban ma khong gap tr ngai g ca.

ieu nay nhac chung toi ti mot v ong tu tai mot thanh pho khac cua Gia Na ai. Anh lam nghe giao vien cho nha tu va cho biet anh vo cung cam ong sau khi oc chuyen mot v ong tu ai Han, anh Kim, cung trong tu. Anh noi nha tu cung co the tr thanh ao trang neu moi ngi co au oc ung an. Co the trong tng lai, sach bao va giao ly S Phu se c nhieu ngi ang b giam cam tai Gia Na ai biet en.

Ngoai nhng sinh hoat ke tren, ong tu Ottawa cung co c hoi phuc vu ngi khac bang cach phan phat Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S. Trong khi lam viec, chung toi mi thay quy nhng dch vu cung ng trc khi ti tay ngi oc. Chung toi lam thanh mot oi giup nhau chon loc, goi ghem, phan phat trong vong mot, hai ngay sau khi nhan. Chung toi thanh that oi n S Phu a giup va gia tr.

[Index News#81]