Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #81


Th Tn Thay Tro

Dang Len S Phu Li Tam S

S Huynh Hardi, T Thuy, Nam-Dng (Nguyen van tieng Nam-Dng)

S Phu v ai, Ngai t xa ti em lai mot tam gng. Nhe nhang nam lay tay con va dat con ng trc tam gng than nay. Khi thay c chnh mnh, con vo cung ngac nhien... That ra con co rat nhieu khuyet iem, vay ma trc o con ngh mnh la ngi hoan my.

Oi S Phu! Con vo cung cam ta Ngai. Bat luan thuan canh hoac nghch canh, Ngai luon luon tan tnh ch dan e cho con thc tnh trong cn me muoi, kiem thao "cai nga" tham sau t ay long con. Long t bi cua Ngai lai mot lan na cho con ay t tin, khien cho con vng tam, v Ngai a tang cho con phng thuoc khac phuc kho khan, o la s thanh tam va long t tin oi vi khat vong tm lai t tanh cua chnh mnh.

Oi S Phu! Con hoan toan tin tng rang con co the thang tien trong viec hanh thien, ve ca pham lan lng, v o la vu kh tot nhat e chong lai nhng au tranh trong cuoc i con.

Oi S Phu, ang Cu The cua con! Xin hay giup con luon gi c niem tin va long khao khat.

Trong niem sam hoi sau xa va ay nc mat, con xin ket thuc li cau nguyen ngan ngui nay. Amen!


Vui Hng Hong An Phat Moi Ngay

S ty Ly Nh Kieu, Trung Quoc

Knh tha S Phu,

Gan ay em trai cua con a qua i. Bay ngay sau, a con trai nho nhat cua em con (8 tuoi) m thay trong giac ngu c S Phu dan len thien ang, nhn thay hao quang cua the gii lu ly va cung cha no i tren mot con ng bang lu ly rat ep. Cha no dan do no khi ln len phai lam mot ngi hieu ngha trung trc.

Khi tnh day, a nho ke lai cho me no nghe mot cach ro rang, khien cho ca gia nh vo cung mng r. Cam n S Phu! Em trai con cha tho Tam An, ma cung S Phu cham soc mot cach chu ao nh vay. Mot lan na a an chng li ha cua S Phu vi e t chung con: "Sau khi tho Tam An, nam i c sieu thang!"

Tho phap a may nam, nh an ien va s ch ao tam linh cua Ngai, con a tm lai c niem tin va lieu ngo cuoc i. Con a b te nga hai lan rat nghiem trong, nhng eu c S Phu hoa giai ma khong b thng tch g ca, mac du nam nay con a 59 tuoi.

Moi lan khi con b cong viec cua the gian gay phien toai, con eu cau xin S Phu giup con vt qua pham chat con ngi tham san si. Roi sau o con cam thay an vui vo cung va noi khong het li cam ta. Con nguyen theo S Phu tu hanh va lam cong cu tot cua Ngai.

Con cam nhan c S Phu luon cung vi chung con va con gia tr cho tng e t mot. Nh lai may nam trc khi con tham gia phai oan tham vieng trai t nan, khi ti ca trai, phai oan gap nhieu kho khan, luc o chung con ong tam cau nguyen S Phu giup . Trong khoanh khac, moi chng ngai eu c hoa giai va chung con c vao tham trai. Chnh nhng the nghiem nay a khien con cam nhan c S Phu qua la Phat, bat c luc nao thanh tam cau nguyen, S Phu eu giup va gia tr.

Tha S Phu! Khi ngoi thien, con thng cau chuc S Phu Phat the an khang. Co c S Phu tai the gia tr, o la phc bau ln lao cua e t va chung sanh.

Knh th va va vnh vien thng yeu Ngai.

[Index News#81]