Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 28 tháng 6, 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Hầu hết quý vị không làm việc được tốt đẹp vì quý vị thiếu sự tập trung và chỉ làm một nghề mà thôi. Giả sử quý vị trưởng thành, học y khoa, và trở thành bác sĩ. Quý vị sẽ trở thành một người bác sĩ giỏi hay không là tùy theo quý vị có khả năng tập trung và lòng từ ái hay không. Quý vị có thể thậm chí cũng không phát triển giỏi trong nghề chuyên môn của mình. Giả sử quý vị đã học hỏi để trở thành một thương gia, một kỹ sư, hoặc một ngành chuyên môn nào đó, và quý vị tiến bộ đều đặn qua kinh nghiệm và sự học hỏi bổ túc. Nhưng dù vậy, quý vị có thể vẫn không đạt được thành quả tốt đẹp cho lắm. Đó là lý do vì sao có một số bác sĩ mát tay hơn những vị khác, và một số kiến trúc sư thành công hơn những bạn đồng nghiệp. Nguyên nhân là do những trình độ tập trung và trí tuệ khác nhau của họ.

Vì sao các vị Minh Sư khai ngộ có khả năng làm tất cả mọi việc? Đó là vì họ thường xuyên ở trong trạng thái tập trung. Họ tập trung tất cả thân, khẩu, ý vào bất cứ việc gì mà họ đang làm. Họ cũng có thể đồng thời tập trung vào những lãnh vực khác và có hàng tỷ tỷ hóa thân. Họ có thể khiêu vũ ở một nơi và đồng thời cũng có thể thị hiện hàng tỷ hóa thân. Đó là bởi vì tâm trí họ không bao giờ phân tán, họ đã đạt đến trạng thái không bao giờ đánh mất đi năng lực tập trung.

Mặt Trời chiếu sáng tất cả mọi ngõ ngách trên Trái Đất mà không phải tiêu dùng năng lực gì cả. Tuy nhiên, một ngọn nến chỉ có thể chiếu sáng tại một nơi nào đó, và dù vậy ánh sáng của nó cũng sẽ tàn. Đây là điểm khác biệt giữa một người thực hành tâm linh và một người thường. Vì sao chúng ta có thể thấy những điều mà người khác không thể thấy được? Đó là bởi vì chúng ta sở hữu được lực lượng tập trung. Vì sao chúng ta có thể làm mọi điều thật hoàn hảo và tốt đẹp hơn người khác, và thậm chí còn tốt đẹp hơn những tay chuyên nghiệp nếu cần? Đó là vì chúng ta luôn luôn tập trung. Tâm trí tôi luôn luôn tập trung vào việc tôi đang làm, và chúng không bao giờ bị xao lãng và phân tán qua những việc khác.

Ngay cả khi tôi suy nghĩ về những vấn đề khác, chỉ có một phần của tôi suy nghĩ, cho nên tôi vẫn làm được rất nhiều công việc trong cùng một lúc. Người bình thường không thể làm vậy được. Nếu quý vị không được huấn luyện, hoặc nếu không quen, quý vị không thể làm việc trong sự tập trung. Quý vị có thể làm việc giỏi, không phải là vì quý vị tập trung, nhưng bởi vì quý vị là tay chuyên môn. Làm một người chuyên môn khác hơn là có được sự tập trung. Là một người chuyên môn, quý vị chỉ giỏi về một công việc nào đó, và dù vậy, có thể quý vị giỏi việc là vì đã từng làm quen rồi.

Khi những người tu hành tâm linh chúng ta thực hành và đạt đến một đẳng cấp cao, chúng ta không cần phải trở thành chuyên môn để có thể làm việc giỏi. Chúng ta có thể làm việc thậm chí còn giỏi hơn những tay nhà nghề bởi vì chúng ta tập trung vào trí huệ, là điều giúp cho chúng ta hoàn thành mọi việc thật toàn thiện toàn mỹ. Và từ điểm khác biệt này, chúng ta có thể làm bất cứ việc gì. Một khi đã đạt được trí huệ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, bởi vì trí huệ có thể soi sáng và tạo nên toàn vũ trụ. Có điều gì mà trí huệ không làm được? Nó sẽ làm những điều cần thiết và bỏ đi những điều không cần thiết.

 

Lời Của Sư Phụ

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin 121
Mục Lục