Thần Kỳ Cảm Ứng

Do sư tỷ đồng tu Linda, Australia (Nguyên văn tiếng Anh)

Gần đây, tôi đã tình cờ gặp Ông Tan và con gái ông là sư tỷ Tan. Những sự kiện xảy ra sau đây về cuộc đàm thoại của chúng tôi rất hứng thú.

Tôi gặp sư tỷ Tan lần đầu tiên khi một người bạn cho biết một cô giáo mới đang làm việc chung trong Trường Mỹ Thuật muốn gặp những người có nền tảng Phật giáo, vì cô mới từ Trung Quốc đến nước Úc và rất mong mỏi đi thăm viếng các đền chùa hoặc gặp gỡ người Phật Giáo. Cho nên, bạn tôi đưa số điện thoại của tôi cho sư tỷ Tan, và cô đã gọi cho tôi. Tôi nói chuyện với cô về Trung Tâm của chúng tôi, và ngay lập tức cô ngỏ ý muốn đến viếng thăm.

Tôi đưa sư tỷ Tan đến Trung Tâm, và tại đó cô đã lấy những Bản Tin và sách biếu nói về Sư Phụ. Trong khi thăm viếng Trung Tâm, cô đề cập đến người cha, ông thực hành cả Tây y lẫn Đông y. Ông còn là một họa sĩ và chuyên thảo chữ Hán, có khả năng tiếp xúc với lực lượng của vũ trụ và chữa trị thành công rất nhiều chứng bệnh ngặt nghèo. Một vài ngày sau, sư tỷ Tan gọi cho tôi, cho biết đã đọc tất cả sách biếu và Bản Tin của Sư Phụ, và cảm thấy rằng Ngài là người sở hữu những khả năng và công đức vô lượng. Sư tỷ cũng cho biết cha cô sẽ đến thăm trong một ngày rất gần.

Sau khi cha cô đến Úc, nhưng ngay cả trước khi tôi gặp ông, sư tỷ Tan trên điện thoại cho biết khi cha cô thấy hình Sư Phụ trên sách biếu, ông nhận ra rằng ông đã từng thấy Ngài trong một linh ảnh khi còn nhỏ. Khi gặp tôi, ông cho biết rằng chính ông cũng là một vị thầy tâm linh, và có rất nhiều đệ tử ở Trung quốc và Formosa. Dù mới đến Úc có vài ngày, ông đã có vài người đệ tử.

Ông dạy pháp quán ánh sáng nội qua mắt trí huệ, nhưng không dạy quán âm thanh. Ông muốn gửi đến Sư Phụ câu chuyện như sau: Trước khi thầy ông qua đời, vị thầy cho biết trong tương lai ông sẽ làm việc với một Minh Sư từ Âu Lạc để chia sẻ Giáo Lý Thiêng Liêng và đem nguồn Chân lý trở lại Địa Cầu. Vị thầy cũng đặt tay lên mắt huệ ông và cho ông thấy (trong vô hình) hình ảnh của một vị Minh Sư từ Âu Lạc. Điều này đã xảy ra từ 30, 40 năm về trước. Vị Minh Sư tương lai ông thấy trong linh ảnh khi đó vẫn còn là một thiếu nữ, nhưng giờ ông nhận ra rằng Ngài là Sư Phụ của chúng ta. Do đó ông rất muốn có cơ hội diện kiến Sư Phụ, và cho rằng đây là điều vô cùng quan trọng.

 

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin 121
Mục Lục