Thơ
Một giọt nước khi tôi khao khát,
Ngước mắt nhìn trời xanh mênh mông,
Làm tan vỡ những cụm mây đen,
Và Ngài đã đến,
Làm tươi thắm phước điền đời sống!
Thăm thẳm trên đỉnh trời,
Bay bỗng toàn vũ trụ,
Xoa dịu những trái tim thiêu đốt,
Ngài hãy là nguồn nước xanh sinh động,
Chiếu soi toàn vũ trụ,
Rực rỡ đến vĩnh hằng!
Do Đấng Tôn Kính Babarende Sumedha Nugegoda, Sri Lanka
(Nguyên văn tiếng Anh)

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin 121
Mục Lục