Gia Đình Quán Âm

 


Ray và Julie thân mến,

Bây giờ tất cả chúng ta đã nối tiếp được với nhau và sẵn sàng để liên lạc. Các bạn bây giờ ra sao? Nghe nói mọi việc tiến triển rất tốt đẹp. Pháp môn thiền định này thật kỳ diệu, mọi việc đều xảy ra một cách tự nhiên, tôi có thể cảm nhận được lực gia trì của Sư Phụ. Tôi cố gắng giữ ba tiếng thiền mỗi ngày, nhưng đôi khi bị hụt, rồi đôi khi thiền gấp đôi để bù lại.

Khóa học ở đây khiến tôi rất bận rộn. Hôm trước tôi vừa quay xong một cuốn phim tài liệu. Tôi đến Hoa Thịnh Đốn và quay một cuộc biểu tình rất lớn cho một khóa học về phim ảnh. Tôi bỏ cả ngày để cắt xén và cuối cùng đã xong. Họ chiếu một số phim trong lớp, và khi cuốn phim của tôi được chiếu lên, mọi người đều thích. Họ vỗ tay rất lớn và cứ tiếp tục vỗ tay, khiến tôi hơi mắc cở. Chà! Tôi ngạc nhiên, hứng khởi vô cùng, và bắt đầu nhận ra rằng mình quả đã làm một việc tuyệt vời và được nhiều sinh viên khen ngợi. Tôi rất vui song lại lo cho cái ngã của mình, nhưng sau đó nhớ ra rằng đó là do Sư Phụ.

Sư Phụ ban cho thật nhiều, ngay cả lúc tôi gặp trở ngại không thiền đủ, Ngài vẫn ở một bên giúp đỡ. Đôi khi gặp người khác tôi chỉ muốn ôm họ, nhưng phải kiềm lại. Có lúc sắp sửa ôm nhưng tôi thấy hơi kỳ, tự nhiên ôm một người vừa mới gặp!

Với thời gian thiền mà tôi làm, tôi cảm nhận được sự lợi ích. Sẽ có một lúc nào đó trong kiếp này tôi chỉ muốn tu hành mà thôi; tôi vẫn thường cảm thấy sự hối thúc này. Nhưng có điều gì đó đang ràng buộc tôi vào với kỹ thuật hiện đại. Tôi nghĩ nó liên quan đến việc giúp đỡ người khác hoặc trình bày cho họ qua những phương tiện truyền thông.

Qua những năm tháng mà tôi đã trưởng thành, tôi cảm thấy bản ngã của mình lớn như ngọn núi so với một con kiến, lớn đến nỗi không thể nào lớn hơn được nữa. Tôi chống chọi với nó mỗi ngày, bởi vì nó đã làm trở ngại rất nhiều công việc. Tôi thật vô cùng may mắn có được sự nhận thức và niềm tin như hiện tại, không điều gì trong cuộc sống có thể làm cho tôi bực bội, mọi việc xảy ra đều có lý do, và khi nó xảy ra, tôi đều cảm ơn Sư Phụ.

Đã đến lúc phải dừng bút, xin chúc các bạn mọi điều tốt đẹp.   Shaun.

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin 121
Mục Lục