Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Bình Ðông, Formosa
Ngày 2 tháng 11, 1988 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 

Giáo Lý Chọn Lọc

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta cần phải tu hành, nếu không thì rất đáng thương, và chúng ta sẽ khổ! Dù chúng ta có trở thành một ông vua hay một vị Phạm Thiên (giáo chủ) trong tam giới, sẽ không ai cứu vớt chúng ta hoặc cúng dường chúng ta sau khi chúng ta chết. Chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ và cô đơn, không ai thân thích. Cho nên tôi xót thương cho những người không tu hành đó! Tôi khóc mỗi khi nghĩ đến họ. Khi sa ngã rồi thì phải mất một thời gian rất lâu không thể nào tưởng tượng - hàng ức năm-trước khi có thể lên trở lại. Không phải chuyện ễ! Khi lên đây lại, chưa chắc đã được thân người liền. Dầu cho có làm người cũng chưa chắc được nghe đến tên của một vị Minh Sư, hay tìm được một Minh Sư có thể che chở, thương yêu, săn sóc và an ủi, hoặc cầm tay kéo họ lên cao. Tìm được một vị Minh Sư như vậy không phải dễ.

Chúng ta những người tu Pháp Môn Quán Âm có thể ra đi khi thời điểm đến, ngay cả lúc bị bệnh. Dầu vậy, khi ra đi, chúng ta đã có bảo hiểm và một nơi mà chúng ta có thể nương tựa. Chúng ta được sự che chở của một hãng bảo hiểm vạn năng (khán giả cười và vỗ tay). Cách này là an toàn nhất. Những người không tu Pháp Quán Âm đi nhanh như chớp, không đủ thời gian cho Thượng Ðế và các thánh nhân đến cứu họ. Linh hồn của họ không có một nơi nào để nương tựa.

Thế nhưng, chúng ta những người tu Pháp Môn Quán Âm cảm thấy rất an toàn. Dầu cho lâm bệnh, chúng ta cũng không cần lo lắng. Chúng ta biết sẽ không sao cả. Linh hồn chúng ta an nhiên tự tại. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để mà giải thích tại sao chúng ta cảm thấy hết sức an nhiên. Ðầu óc không biết, nhưng trí huệ chúng ta biết. Linh hồn chúng ta biết. Chúng ta cảm thấy thật an ổn. Cho nên, dù không tránh được nghiệp quả hay định nghiệp, chúng ta cũng đã có bảo hiểm. Thành thử chúng ta không sao cả.

Chẳng hạn như khi lái xe, chúng ta biết mình có thể bị tai nạn. Xe có thể bị hư. Chúng ta có thể mất hàng trăm ngàn trong nháy mắt, hoặc chúng ta có thể bị thương. Nhưng vì có bảo hiểm, nên chúng ta dám lái xe, ngay cả những chiếc xe đáng giá mấy trăm ngàn. Khi tai nạn xảy ra, hãng bảo hiểm sẽ bồi thường, đôi khi còn nhiều hơn những phí tổn hoặc mất mát thật sự.

Hãng bảo hiểm Quán Âm vạn năng của chúng ta quyền lực cao cường hơn và lợi ích hơn vậy nữa! Cho nên, dầu cho "xe" của chúng ta có bị hư, chúng ta cũng không sợ. Một thời gian sau, chúng ta sẽ được bồi thường tất cả. Chúng ta được một thân thể khác, một dụng cụ tốt hơn, y phục xinh đẹp, chỗ ở tốt hơn, một thế giới tươi sáng hơn cho chúng ta hưởng thụ. Không phải chúng ta không còn gì cả khi mất thế giới này, mà một thế giới tốt đẹp hơn đang chờ đón chúng ta. Vì vậy chúng ta rất sung sướng, an toàn. Linh hồn chúng ta biết. Bên trong biết chắc chắn như vậy.

Cho nên, phải mất hàng ức niên kỷ trước khi chúng ta có được cơ hội biết đến Pháp Môn Quán Âm. Nếu chúng ta không trân quý cơ hội này thì dù cho Thượng Ðế có đến cũng không cứu nổi chúng ta. Thật sự là như vậy!

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #122
Mục Lục