Thanh Hải Vô Thượng Sư
khai thị
Thiền Tam Quốc Tế,
Los Angeles, CA, Hoa Kỳ
Ngày 18 tháng 12, 1998
(Nguyên văn tiếng Anh)

 

Băng thâu hình với phụ đề:tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Âu Lạc, tiếng Tây Ban Nha.

Hy vọng quý vị nhớ rằng bất kỳ những gì xảy ra cho mình, quý vị cũng vẫn vĩ đại hơn nó. Không có một cái gì ở trên đời này vĩ đại hơn chúng ta. Không có một cái gì trong vũ trụ này vĩ đại hơn chính mình. Thành ra, đừng để bất cứ chuyện gì, dù xấu hay tốt, kéo quý vị ra không cho quý vị biết chính mình, rằng quý vị rất là vĩ đại. Một ngày nào đó quý vị sẽ biết. Khi biết rồi thì không một cái gì có thể làm quý vị mất nó. Không một người nào có thể ăn cắp của quý vị -- ngay cả cái chết, ngay cả những hăm dọa bạo lực, sức mạnh hoặc hiểm nguy -- không một cái gì có thể làm quý vị mất nó được. Ðiều này rất là quan trọng. Mặc dầu quý vị sinh ra là vĩ đại, nhưng quý vị khởi nguyên đã là vĩ đại, chỉ vì quý vị không biết đó thôi. Bởi vậy chúng ta mới tới đây, để mà biết.

Ở đời này thật ra không có gì chúng ta nên làm. Khi nhập định rồi thì ngay cả thế giới cũng biến mất luôn. Chúng ta chỉ là Ánh Sáng, là tự do, là tất cả những gì đẹp đẽ, an vui, phúc lạc. Chúng ta hoàn toàn không phải thân thể này; thậm chí chúng ta không hề hiện hữu. Thân thể không hiện hữu, ngay cả thân thể người hàng xóm cũng không hiện hữu. Ngay cả toàn cõi tinh cầu cũng không hiện hữu. Cho nên, đừng lo lắng chuyện gì sẽ xảy tới cho chúng ta hoặc tới thân thể không hiện hữu này, mà hãy tìm cái có thật và hãy vui sướng. Chúng ta hãy là một con người đơn giản trông đợi ngày ngộ ra được chính mình: là Thượng Ðế, là tự do, là một cái gì đẹp nhất, nhiều quyền năng nhất mà chúng ta có thể làm được. Tới lúc đó, mình cũng không còn là mình nữa. Tôi không biết nói làm sao. Khai ngộ, biết mình là Thượng Ðế, là Ánh Sáng, tự do -- cảm giác này thật đẹp!

Cho nên, hãy bỏ tất cả sức lực ra mà lo cho việc này. Tất cả những chuyện khác đến rồi đi. Dù hôm nay quý vị đẹp, nhưng ngày mai ai biết được? Bất cứ gì cũng có thể xảy ra cho nhục thể này. Ðến giờ từ giã cõi trần thì không người nào có thể bảo đảm là chúng ta vẫn đẹp, trừ phi quý vị chết trẻ lúc đang ngủ. Rất nhiều thứ có thể xảy đến cho chúng ta. Thành ra, thể xác không phải là một cái gì có thể tin cậy được; bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lái xe, đi bộ ngoài đường, ngay cả trong lúc ngủ, đủ thứ thiên tai - như động đất, bất cứ chuyện gì.

Cho nên, đừng lo những gì sẽ xảy ra cho chúng ta về phần thể xác. Hãy lo khai ngộ lẹ hơn, sâu đậm hơn, mau hơn mỗi ngày, đó nên là vấn đề của chúng ta. Nhưng vì đã có Pháp Môn Quán Âm rồi thì cũng không có gì là vấn đề cả. Nếu tiếp tục tu hành, tu một cách thanh thản như một cái thú, mỗi ngày hai, ba tiếng, kết quả chắc chắn sẽ có. Tuyệt đối là như vậy. Không cần phải lo chuyện đó. Giống như quý vị tưới cây, chăm bón thì cây sẽ lớn.

Mục Lục