Do sư tỷ đồng tu Sherrie, Michigan, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

Dưới đây là tường trình về những thay đổi bên trong mà tôi đã thể nghiệm được, kết quả của sự tham dự Lễ Tâm Ấn và những buổi hội thảo truyền hình được tổ chức gần đây tại vùng Ðông và Trung Tây Hoa Kỳ.


Sự Thực Hành Bắt Ðầu Từ Bên Trong

Bởi vì tôi tham dự hầu hết các buổi cộng tu và luôn tích cực đóng góp trong những sinh hoạt của Trung Tâm, một số sư huynh và sư tỷ đã cho rằng tôi là một người tu hành rất tinh tấn và thành tâm. Nhưng thật ra trong quá khứ, sự thiền định của tôi không được tiến bộ lắm, và tôi cũng không biết tại sao.

Sau đó, một vị sứ giả Quán Âm đến viếng Trung Tâm. Vị này lập tức am tường vấn đề, và bảo tôi nên thành tâm cầu Sư Phụ giúp đỡ. Sau hai ngày thiền nhị với sự hiện diện của sứ giả Quán Âm, trái tim và linh hồn tôi đã được tịnh hóa. Tôi hiểu rõ lời sứ giả: lý do tôi không có sự thành tâm bên trong là vì tôi không tin tưởng hoàn toàn nơi Sư Phụ. Vì vậy khi thiền, tôi chỉ ngồi đó mà không có sự bình an. Và trong công việc, tôi không thể dựa vào tình thương và lực lượng Thượng Ðế nội tại. Do đó, dù rằng bên ngoài có vẻ luôn bận rộn, tôi đã đem đến Trung Tâm một bầu không khí bận rộn và không thành tâm, nên tôi đã tự lừa dối mình và làm phiền những đồng tu khác.


Hiểu Biết Lẫn Nhau Ðể Cùng Tiến Bộ

Một cách thể hiện sự bất an bên trong là khi tôi làm việc với người liên lạc viên. Là một người thực hành tâm linh, tôi nghĩ rằng mình nên giúp cô làm việc. Nhưng bên trong tôi luôn cảm thấy khó chịu đối với cô. Vì Trung Tâm đã đồng ý tổ chức một buổi hội thảo truyền hình, chúng tôi phải làm việc cùng với nhau. Qua một vài đụng chạm khá nặng nề, tôi bắt đầu phản quang hướng nội và hiểu rõ người khác hơn. Sau đó tôi bắt đầu cộng tác với người liên lạc viên thành tâm và hết lòng hơn, mà không còn sự giả tạo.

Vì vậy không phải là Sư Phụ thật sự cần đến chúng ta để làm việc cho Ngài, hoặc để truyền bá giáo lý của Ngài. Mỗi hình thức làm việc của Sư Phụ chỉ là một lý do để giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta một cơ hội để nâng cao tâm thức. Ðối với một vài đồng tu, khi đã thể nghiệm sự đụng chạm, họ có thể tránh gặp nhau, hoặc thậm chí còn tránh đến Trung Tâm để cộng tu. Nhưng trong những hoàn cảnh này, chính chúng ta sẽ là người bị mất đi cơ hội để phát triển và tiến bộ.

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #124
Mục Lục