Ðã Lâu chúng tôi không được gặp lại người Thầy xinh đẹp; và các đồng tu trên thế giới vô cùng trông ngóng. Nỗi hân hoan trở dậy khi Sư Phụ bỗng xuất hiện và nói chuyện với đồng tu tại Trung tâm Florida sau buổi cộng tu ngày Chúa Nhật mồng 3 tháng 6 năm 2001. Sau khi Sư Phụ hứa sẽ trở lại Trung Tâm tối hôm sau, tin mừng truyền ra khắp Mỹ Châu nhanh như điện. Cảm thông sự khát khao của đệ tử, Sư Phụ từ ái hứa sẽ cố gắng tới gặp đồng tu thật nhiều tại Trung Tâm Florida. Trước lời mời thành khẩn của họ, Sư Phụ nhận sẽ đến thuyết giảng cho đại chúng tại Trung Tâm Triệu Tập Fresno (Convention Center), tiểu bang California, và truyền Tâm Ấn cho những người có lòng thành cầu đạo. Ngày hôm sau, Sư Phụ và các đồng tu được thưởng thức một bữa ăn chay thịnh soạn do đồng tu địa phương đảm trách, và một chương trình văn nghệ sống động của các đồng tu và bạn bè từ khắp thế giới.