Vào ngày 16 tháng 9, 2001, trong khi các đồng tu Formosa đang cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho nạn nhân của trận khủng bố 911 tại Hoa Kỳ, trận cuồng phong Nari quét ngang Formosa với toàn tốc lực. Nhiều vùng bị lụt lội vì mưa lớn do trận bão gây ra, làm thiệt hại nặng nề.

tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Âu Lạc
tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Âu Lạc
Cơn mưa giông từ trận Bão Nari biến những quận và thành phố miền bắc Formosa thành biển nước mênh mông.

Trận cuồng phong Nari đã đáp xuống bắc Formosa, tạo nên một trận mưa xối xả nặng nề chưa từng xảy ra trong vùng từ hai thế kỷ qua. Thủ phủ Ðài Bắc và những thành phố liên hệ chung quanh bị tác hại nặng nề nhất. Trận mưa lớn đã biến tất cả các lộ trình chính thành những con sông cuồn cuộn chảy, và biến vùng này thành một biển nước. Trận bão đã gây thiệt hại nặng nề cho cư dân, và hệ thống di chuyển công cộng gần như hoàn toàn bị tê liệt. Vô số nạn nhân đã bị trận bão làm thiệt hại. Ngoài sự đe dọa về thân mạng và tài sản, việc tìm nơi trú ngụ cho họ sau trận thiên tai cũng là một vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp đối với chính quyền địa phương. Khi nghe tin về cơn bão, Sư Phụ từ bi lập tức gởi điện thư đến đồng tu Formosa bày tỏ sự quan tâm và an ủi của Ngài. Ngài cũng nhắc nhở các Trung Tâm "tổ chức giúp đỡ các nạn nhân bão lụt".

Thành viên của Ðội Cấp Cứu Lưỡng Cư, do các đồng tu đã được huấn luyện chuyên môn thành lập,
lái xe cấp cứu thủy bộ để giúp hoạt động cấp cứu trong những vùng ảnh hưởng tại miền bắc Formosa.
Chuyển vận những vật liệu cần thiết đến Trung tâm Nạn Nhân tại Trường Giáo Dục Sơ Cấp Donghu.

Chiều ngày 16 tháng 9, mưa to gió lớn, và mực nước dâng lên không ngớt. Trạm Cứu Hỏa Cơ Long lập tức tìm đến đồng tu yêu cầu giúp đỡ. Ðội Cấp Cứu Lưỡng Cư Trung Hoa do đồng tu thành lập đã nhanh chóng tìm đến cộng đồng Bai-fu gần Wu-du tại Cơ Long để bắt tay vào công tác cấp cứu. Ðội cấp cứu làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, và đã cứu được hơn 100 người bị nước lũ bao vây và mạng sống bị đe dọa. Công tác cấp cứu rất nguy hiểm, nhưng với sự gia trì của Sư Phụ, đội cấp cứu đã hoàn tất thành công trong công tác của họ.

Ðồng tu mua những nhu yếu phẩm và giao cho Văn Phòng Quận Trưởng Ðài Bắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Kế