Lời Của Sư Phụ
tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Âu Lạc
tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Âu Lạc

Chiến tranh, phiền não, những sự hiểu lầm, tức giận, ganh ghét đều là hậu quả của những sự bực mình, thất vọng không biết Thượng Ðế. Tất cả những điều tai quái, độc ác mà chúng ta nghĩ rằng con người có khả năng làm được đều phát xuất từ sự khao khát muốn biết Thượng Ðế. Ðiều này thật mỉa mai, ngược ngạo nhưng có thật. Những hành động đó là sự kêu cứu tuyệt vọng bởi vì người phạm lỗi họ không biết phải làm sao. Nên họ phải dựa vào bạo lực, giống như la to vậy.

Tại sao thế? Bởi vì mặc dù chúng ta trông giống loài người, mặc vào thân thể con người nhưng chúng ta đều là Thượng Ðế, là Ðức Thánh Thần. Chúng ta đã sống trên Thiên Ðàng, nơi mà tuyệt đối cái gì chúng ta cũng có, bất cứ lúc nào mình muốn. "Hãy biết các con là ngôi đền của Thượng Ðế, và Ðức Thánh Thần ngự trong các con." Như vậy có nghĩa chúng ta không là gì cả ngoài Thượng Ðế bên trong. Vì là Thượng Ðế, nên chúng ta không quen phải đi làm kiếm những thứ cần thiết. Chúng ta không quen xin những thứ mình muốn, thậm chí có thể không đạt được ý nguyện. Thành thử nhiều khi chúng ta bực mình, tức tối, cảm thấy yếu đuối, vô vọng. Ðôi khi sự tuyệt vọng này sinh ra bạo lực, sinh ra ganh ghét và dần dần đưa tới chiến tranh.

Cho nên những người gây chiến là những người thật sự tuyệt vọng nhất vì thiếu tình thương, sự giúp đỡ. Nhưng vì họ quá dồn ép vào sự tuyệt vọng đó nên không dễ gì họ có thể đem tình thương, trí huệ và sự thông cảm vào con người của họ - giống như một người bịnh quá nặng, ngay cả bác sĩ họ cũng không nhận ra được huống chi là biết ơn.

Thành ra trước khi rơi vào tình trạng tuyệt vọng này, chúng ta phải làm tốt hơn để săn sóc chính mình, để cho mình tìm thấy tình thương Thượng Ðế gần hơn, thực tế hơn ngõ hầu không cần phải chịu sự yếu đuối, tuyệt vọng cùng cực ấy. Chắc chắn là Thượng Ðế yêu thương chúng ta, bất kể chúng ta làm gì. Chúa Giê Su tha thứ cho chúng ta, không cần biết chúng ta làm gì - ngay cả đối với cá nhân Ngài. Ngài tha thứ kẻ thù và cầu nguyện cho họ: "Xin Cha hãy thứ lỗi cho họ, vì họ không biết họ đang làm gì." Mỗi lần đọc lại về Chúa Giê Su tôi đều muốn khóc. Tình thương vĩ đại đó chỉ có từ Thượng Ðế mà thôi.

Tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Ðế, vậy tại sao chúng ta không có một tình thương như vậy? Chúng ta có. Chỉ vì chúng ta chưa làm nó sống dậy mà thôi; chúng ta quên cách. Chúng ta có tình thương nhưng không nhiều như Chúa Giê Su. Nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng để có lại tình thương này. Thượng Ðế tha thứ tất cả những lỗi lầm của chúng ta; Chúa Giê Su tha thứ chúng ta - Ngài chết vì chúng ta. Và trước mắt Chúa, chúng ta luôn luôn bình đẳng.

Vậy tại sao chúng ta phải biết Thượng Ðế? Sao phải làm sống dậy tình thương này? Sao cần cố gắng làm gì? Ðó là vì nếu không làm sống dậy tình thương này, chính chúng ta sẽ đau khổ. Dĩ nhiên một đôi khi chúng ta sẽ làm khổ người thân, những người tiếp xúc với chúng ta, những vùng phụ cận, ngay cả đất nước, nếu chúng ta có những quyết định sai lầm, rất thiếu tình thương, như là gây chiến.

Chúng ta phải làm sống dậy tình thương này không những để biết Thượng Ðế mà còn để biết rằng chúng ta là một phần của Thượng Ðế - chúng ta là một thể với Thượng Ðế, như Chúa Giê Su đã nói: "Ta và Cha Ta là một." Chúng ta không thể đồng một thể với Thượng Ðế bằng cách chỉ nói ngoài miệng, chỉ nghĩ hay ao ước như vậy, mà phải thật sự đồng một thể với Thượng Ðế, là Thượng Ðế ở Ðịa Cầu. Chúng ta phải thể nhập trở vào với đại dương đó, thành một thể với biển tình thương. Lúc đó mới có thể đại diện cho Thượng Ðế ở tinh cầu này. Tất cả những phẩm tính cao đẹp của Ngài, tất cả sự yêu thương tử tế của Ngài, chúng ta đều có thể tiêu biểu. Và chúng ta sẽ mang sự tử tế, tình thương yêu, hạnh phúc và sung sướng đến cho tất cả những người ở chung quanh.

 

Mục LụcThanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại La Mã, Ý Ðại Lợi,
ngày 22 tháng 5, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)