Cách duy nhất để sống còn ở thế giới này là yêu thương lẫn nhau, được an ổn tâm hồn.
~Thanh Hải Vô Thượng Sư


Hành Ðộng Tình Thương

*
Báo Cáo Về Những Hoạt Ðộng Cấp Cứu Cho Thảm Họa 911 Tại Hoa Kỳ *Sự Lo Lắng Thương Yêu Giữa Thiên Tai Bão Tố
Nâng Cao Tâm Thức
*MP3 CD *DVDs
*
Băng Truyền Hình Mới Nhất Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Thư Tín Thầy Trò
* Vô Cùng Cảm ơn Ngài đã đến Trong đời Con
Chuyện Nhỏ Tu Hành
*Linh Cảm Từ Chú Sâu Vạn Túc
Sư Phụ Kể Chuyện Vui
*Vũ Công Cực Quá! *Lý Lẽ Ngược Ðời
*
Phòng Bị Trước
Tường Trình Ðặc Ðiệt Cho Ngày Thầy Giáo
*Pháp Môn Quán Âm -- Phương Pháp Giáo Dục Hoàn Hảo
Tu Hành và Ðời Sống
*Thiên Thần Bé Bỏng
Sư Phụ Kể Chuyện
*Từ Sỏi Ðá Thành Thánh Nhân
Sư Phụ Khai Thị
*Trau Dồi Ðạo Ðức Ngay Từ Khi Còn Nhỏ
*Mỗi Gia Ðình Chăm Chỉ Tu Hành, Mọi Người Ðều Thánh Thiện
Giáo Lý Chọn Lọc
*Hãy Giảng Hòa Với Kẻ Ðịch
*Thương Kẻ Thù Là Thương Chính Chúng Ta
*Vị Thầy Vĩ Ðại Nhất Bên Trong
*Thiền Là Một Loại Giáo Huấn
* Trường Học Siêu Ðẳng
Lời Pháp Cam Lồ *Lời Pháp Cam Lồ
Mẹo Vặt
*Phương Thuốc Tại Gia Trị Bệnh Tiêu Chảy
*
Mẹo Vặt Chống Kiến
*
Thuốc Chống Côn Trùng Thiên Nhiên
Vấn Ðáp Chọn Lọc
*Nâng Cao Nền Văn Hóa Giáo Dục Của Chúng Ta
*
Ðại Học Vô Thượng *Giáo Dục Trẻ Em
Chuyện Thế Giới
*Khai Ngộ Qua Việc "Chụp" Quà Gia Trì
Vườn Ðiện Ảnh Của Sư Phụ *Vườn Ðiện Ảnh Của Sư Phụ
Tin Tổng Quát *Âu Châu*Nam Phi *Hoa Kỳ *Á Căn Ðình*Hồng Kông*Formosa
Nhà Hàng Chay Trên Thế Giới *Tây Ban Nha*Mễ Tây Cơ
Mạng Lưới Quán Âm *Trên Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên Trên Toàn Thế Giới *Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới
Nghệ Thuật Vô Thượng
*
"Năm Cảnh Giới" -- Ðèn Vạn Thọ Mới
*
Chân, Thiện, Mỹ -- Ba Trong Một tại Tây Hồ*
Thế Giới Ðạo Sĩ Vui

A Little Message:
In speaking of God, or the Supreme Spirit, we will use original non-sexist
terms to avoid the argument about whether God is a She or a He.
She + He = Hes (as in Mess)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Beers)
Example: When God wants, Hes makes things happen according to
Hiers will to suit Hirmself.


Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #126
Mục Lục