Thanh Hải Vô Thượng Sư kể r>tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 3 tháng 10, 1999 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Một ông già vào quán rượu gọi người hầu bàn rót cho 10 ly bia. Ông bắt đầu uống từ ly đầu tới ly cuối. Sau khi dốc hết bia, ông nói: "Cho tôi 8 ly nữa." Người hầu bàn làm theo lời ông. Từ ly 1tới ly thứ 8, ông uống hết. Uống xong ông lắc đầu nói: "Không đủ, chưa đủ. Cho tôi 6 ly nữa." Người hầu bàn rót thêm 6 ly. Từ ly 1 tới ly thứ 6, ông uống cạn giống như vậy. Ông ta lại lắc đầu nói: "ồ, không đủ, chưa đủ. Bốn ly nữa chắc là được." Người hầu bàn đưa ông thêm 4 ly nữa, ông núc cạn bia và lắc đầu nữa, ông nói: "Lạ thật! Hai ly nữa là được."Do đó người hầu bàn cho ông thêm 2 ly và ông dốc hết vô bụng. Ông vẫn lắc đầu, tát vào má: "Ủa lạ kỳ! Cho tôi 1 ly nữa thôi." Người hầu bàn đưa ông một ly bia, rồi ông uống. Sau khi uống xong, ông ta cố đứng dậy nhưng lảo đảo, không làm sao đứng thẳng được. Cuối cùng ông ngồi xuống nói với khách hàng trong quán: "Úi chà, kỳ lạ thật. Càng uống ít ly, tôi lại càng say nhiều."


Âm Thanh vói Phụ đề tiếng Anh, Âu Lạc, Pháp, Tây Ban Nha

 

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Vũ Công Cực Quá!
* Lý Lẽ Ngược Ðời
* Phòng Bị Trước

Tải Xuống
Bản Tin 126

Bản Tin 126
Mục Lục