Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 6 tháng 10, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Một cậu bé đi coi vũ ba-lê với mẹ, và đó cũng là lần đầu tiên. Sau khi xem một hồi, cậu bé lắc đầu quay qua nói với mẹ: "Mẹ ơi, tại sao người ta không kiếm những cô gái cao hơn để vũ? Vì lúc nào họ cũng phải nhón gót. Họ làm việc cực quá!"

Âm Thanh vói Phụ đề tiếng Anh, Âu Lạc, Pháp, Tây Ban Nha

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Vũ Công Cực Quá!
* Lý Lẽ Ngược Ðời
* Phòng Bị Trước

Tải Xuống
Bản Tin 126

Bản Tin 126
Mục Lục