Tin Hồng Kông


Hội Chợ Sách Báo Hồng Kông 2001


[Hồng Kông] Như những năm trước, các đồng tu địa phương đã hăng hái tham gia Hội Chợ Sách Báo Hồng Kông được tổ chức tại Trung Tâm Hội Nghị và Triển Lãm từ ngày 18 đến 23 tháng Bảy. Dưới sự gia trì của Sư Phụ cũng như qua nhiều bài học hấp thụ được từ những kinh nghiệm quá khứ, sự chuẩn bị và sắp xếp cho Hội Chợ năm nay của đồng tu đã có nhiều cải thiện lớn so với những năm trước.

Trong kỳ Hội Chợ, đông đảo quan khách không ngớt đến thăm viếng khiến cho đồng tu rất bận rộn trong việc phân phát truyền đơn. Năm nay, chúng tôi chọn chủ đề "Bảo Vệ Môi Sinh" là mối lo chính của đại chúng để làm đề tài cho cuộc triển lãm, và trích đoạn bài "Tường Trình Ðặc Biệt Về Môi Sinh" trong Bản Tin kỳ trước để đăng trong truyền đơn, đã khiến quan khách đáp ứng nồng nhiệt. Sau khi đọc tờ truyền đơn, nhiều người đã hỏi thăm về chủ đề bảo vệ môi sinh cũng như về giáo lý của Sư Phụ. Một số quan khách tỏ ra rất thích thú về những ấn phẩm của Sư Phụ và nhiều người đã hỏi thêm tin tức về Pháp Phương Tiện. Một số quan khách đã biết về Sư Phụ từ lâu, một số khác rất khâm phục Ngài; đồng tu rất vui mừng có cơ hội tiếp đón những người có duyên với Sư Phụ yêu quý của chúng ta.
Tin Tổng Quát
* Âu Châu
* Nam Phi
* Hoa Kỳ
* Á Căn Ðình
* Hồng Kông
* Formosa

Tải Xuống
Bản Tin 126

Bản Tin 126
Mục Lục