Tin Nam Phi


Thiền Tam Tại Johannesburg

[Johannesburg] Khi ngày Thiền Tam gần đến, tất cả các đệ tử thuộc Nam Phi Châu hết sức phấn khởi. Họ trông chờ kỳ thiền để được nghỉ ngơi thoát khỏi những ồn ào nhộn nhịp của thế tục; để hòa nhập vào một khoảng thời gian tự do không lo lắng và để được đắm mình trong sự hiện hữu tràn đầy phúc lạc với Sư Phụ. Thiền Tam được tổ chức tại một nơi yên tĩnh, an bình và hẻo lánh; với núi rừng bao bọc chung quanh, cùng tiếng suối chảy róc rách gần bên. Ðồng tu biết rằng đây chính là sự an bài của Sư Phụ, vì người sư huynh có trách nhiệm tìm nơi bế quan đã tình cờ phát giác ra địa điểm này trong khi đi lạc vào một con đường đất không tên.

Các đệ tử từ Cape Town, Durban và Johannesburg cùng hợp lực để tạo nên sự thành công cho kỳ Thiền Tam. Ðồng tu hy vọng rằng cộng lực của họ bắt nguồn từ mũi phía Nam của Phi Châu sẽ đem đến lực lượng khẳng định cho toàn đại lục xinh đẹp này. Các đồng tu từ Durban cho biết một số sư huynh tỵ nạn từ quốc gia Congo đang chờ thọ Tâm Ấn; chúng tôi biết đây sẽ là ân điển lớn lao của Sư Phụ nhằm gia trì cho vùng đã bị chiến tranh tàn phá này của thế giới.

Trong kỳ Thiền Tam, đồng tu đã thể nghiệm được tình thương Sư Phụ bên trong; và bên ngoài lại được thưởng thức những món ăn và chương trình giải trí thật tuyệt diệu. Cuộc sống đơn giản vô tư tại Thiền Tam khiến cho đồng tu càng cảm kích kho báu bên trong mà họ có được nhờ ân điển của Minh Sư tại thế. Nhiều đồng tu Phi Châu ước ao có cơ hội được sống đời còn lại của họ trong một khung cảnh an bình đơn giản dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ. Ðồng tu rất cảm tạ Sư Phụ đã giúp cho cuộc thiền bế quan được thành công mỹ mãn, cũng như là đã ban cho họ một cơn mưa tịnh hóa tuyệt vời vào ngày đầu tiên của Thiền Tam; và đã cho phép đồng tu được chia sẻ bầu không khí tràn ngập yêu thương trong sự hiện diện của Ngài.

Tin Tổng Quát
* Âu Châu
* Nam Phi
* Hoa Kỳ
* Á Căn Ðình
* Hồng Kông
* Formosa

Tải Xuống
Bản Tin 126

Bản Tin 126
Mục Lục