<Nhật Báo Thế Giới, New York> Hoa Kỳ

Thứ Hai, ngày 17 tháng 9, 2001 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Nỗ lực cứu trợ của các đoàn thể Trung Hoa biểu lộ tình thương chính quyền thành phố kêu gọi cống hiến nhu yếu phẩm

[Phóng viên Au Guan-yu tường trình từ New York] Ngày 16 tháng 9, 2001, một số tổ chức người Hoa, bao gồm những chi nhánh của Hội Tzu-Chi tại New York và Long Island cùng Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã liên tục điều động một số lượng lớn tình nguyện viên để cung cấp thực phẩm cho những nhân viên cứu trợ tại vùng Trung Tâm Thương Mại Thế Giới.

Sau trận khủng bố tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dựng hai trạm tiếp tế, chỉ cách "tầng zê rô" hai con đường. Các hội viên thay ca làm việc từ sáng sớm đến nửa đêm, không ngừng cung cấp thực phẩm và nước giải khát cho những nhân viên cấp cứu. Ðội 40 người của Hội bao gồm nam phụ lão ấu, chung sức làm việc. Một số chuyên lo mua vật liệu và thực phẩm; một số chuẩn bị bánh mì và súp nóng trong thời gian kỷ lục; một số lo việc phân phối và thay ca. Tất cả những hoạt động này đã phản ảnh sự thành tâm của các đồng tu trong việc ủng hộ vật chất và tinh thần để những nhân viên cấp cứu có thể tiếp tục công việc của họ.


Báo Chí Ðó Ðây

* Nhật Báo Thế Giới, Nữu Ước, Hoa Kỳ
*
*

Tải Xuống
Bản Tin #126

Bản Tin 126
Mục Lục