<Bình Dân Nhật Báo> Formosa

Ngày 16 tháng 9, 2001
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Thanh Hải Vô Thượng Sư và đồng tu của Ngài cầu nguyện cho nạn nhân của trận khủng bố 911.Trận khủng bố 911 tại Nữu Ước đã làm cả thế giới kinh hoàng. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chỉ thị các đồng tu của Ngài trên toàn thế giới cùng thiền và cầu nguyện hòa bình cho nhân loại.

(Hình ảnh do phóng viên Yao Zu-xun)

 

Báo Chí Ðó Ðây

* Nhật Báo Thế Giới, Nữu Ước, Hoa Kỳ
*
*

Tải Xuống
Bản Tin #126

Bản Tin 126
Mục Lục