Nhà Hàng Chay Trên Khắp Thế Giới

Tây Ban Nha

Nhà Hàng Chay Thiên Nhiên (do đồng tu điều hành)
Ðịa chỉ: Plaza Vannes, 7 (G.V.Ramon y Cajal, 36, dcha),
46007 Valencia, Spain
Ðiện thoại: (34)96-3940141
Mễ Tây Cơ

Anitas Productos Vegetarianos y Dieteticos
Ðịa chỉ: Oriente 1 Mz. 54 Lt. 17, Col.
Cuchilla del Tesoro, Mexico D.F., C.P. 07900
Ðiện thoại: (52)5796-0565

Tienda de Nutricion Natural
Ðịa chỉ: Victoria 670 pte. Saltillo, Coahuila, Mexico
Ðiện thoại: (52)124363 / Fax: (52)100768

Ðể có thêm chi tiết về những nhà hàng chay trên khắp thế giới, xin đến viếng trang mạng:
http://www.godsdirectcontact.com/vegetarian/veg.htmlGhi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v..

Bản Tin 126
Mục Lục