Có hai cách rất hiệu quả để không cho kiến vào nhà, rẻ tiền và đơn giản, mà không gây ô nhiễm môi sinh.

1. Ðổ dấm vào những kẻ hở và những lối ra vào nhà. Kiến tiết ra một hóa chất có mùi tương tự như dấm, và một khi kiến ngửi được mùi dấm, chúng tưởng rằng những con kiến khác đã đóng đô ở đó rồi, và sẽ không vào nhà...

2. Rải ớt bột chung quanh những kẻ hở và lối ra vào nhà, và để yên như vậy khoảng hai tuần lễ. Sau đó quét đi. Sẽ có hiệu quả trong một thời gian lâu. Chỉ cần làm vậy mỗi năm một hay hai lần.


Do sư tỷ đồng tu Sherrie Wang, Hoa Kỳ

 

 

 

 

Mẹo Vặt

* Phương Thuốc Tại Gia Trị Bệnh Tiêu Chảy
*
*

Tải Xuống
Bản Tin 126

Bản Tin 126
Mục Lục