V: Thưa Sư Phụ, con là học sinh trung học lớp 12. Sau khi đọc sách Sư Phụ con thấy nhà trường không dạy phương pháp giải thoát luân hồi sinh tử. Nếu vậy chúng ta có nên phủ nhận giá trị của việc giáo dục tại trường?

SP: Không, không nên. Nếu trước kia tôi không đi học, ngày nay tôi đã không nói giỏi. Ði học cũng có ích. Vấn đề là hệ thống giáo dục của chúng ta không có những lớp nâng cao tâm linh. Họ dạy những lớp không ích lợi nhiều và không cho trẻ em sự giáo huấn về đạo đức. Tại nhiều quốc gia, nền giáo huấn nhấn mạnh vào chứng chỉ, văn bằng. Giới trẻ đi học chỉ để lấy bằng, cho nên chúng học dưới nhiều áp lực. Nhiều khi phải học suốt đêm. Ði học cả ngày ở trường, không còn bao nhiêu thời giờ với cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp, chúng dùng rất ít những gì học ở trường. Cho nên trẻ em rất là tội nghiệp. Tuy nhiên, thế giới này là như vậy. Tôi không thể thay đổi nó nhiều.

Ở Ấn Ðộ hệ thống giáo dục hay hơn. Sự giáo huấn của họ thiên nhiên hơn, tự do hơn, nhà trường có thể quyết định phương cách giáo dục trẻ em. Thí dụ như, những người theo giáo phái Quán Âm bên Ấn Ðộ giáo dục riêng con em của họ. Họ chọn những lớp có lợi cho trẻ em như toán học, khoa học, âm nhạc, đạo đức học, kinh điển xưa, kiến thức tâm linh, hiếu thảo, vâng lời và yêu thương cha mẹ, v.v... Ngoài những lớp hữu ích này, họ còn dạy trẻ em ngồi thiền và ăn chay. Nhờ đó, tất cả con em đều tử tế, ngoan ngoãn. Lớn lên, chúng sẽ làm rất nhiều điều ích quốc lợi dân, sẽ là những con người đức hạnh trong xã hội. Rất tiếc là ít quốc gia theo tấm gương này. Thậm chí ở Ấn Ðộ, loại trường này không phải là chỗ nào cũng có.


Vấn Ðáp Chọn Lọc

* Nâng Cao Nền Văn Hóa Giáo Dục Của Chúng Ta
*
*

Tải Xuống Bản Tin #126

Bản Tin 126
Mục Lục