Sư Phụ Khai Thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thật ra đa số những trẻ con xấu không thật sự xấu như vậy; đa số những người phạm tội sát nhân hay trộm cướp cũng không xấu nhiều như vậy. Họ trở thành xấu chỉ vì không có người dạy họ điều tốt, và họ đã gần gũi với những người dạy họ những việc làm không tốt mà thôi. Những quy tắc đạo đức ít khi được dạy trong trường. Trẻ con chỉ được dạy học thuộc lòng những định lý toán học, những sự việc xảy ra trong lịch sử và những lớp khác để tốt nghiệp cho lẹ, để tìm việc, kiếm tiền. Sự thúc đẩy duy nhất mà họ nhận từ gia đình đó là: "Nếu học kém thì lớn lên sẽ không kiếm được tiền, nếu không có tiền sẽ không có vợ tốt" chẳng hạn vậy. Tất cả trường học đều nhấn mạnh điều này; thành ra thế hệ tương lai sẽ ở trong tình cảnh rất là khổ sở!

Lần sau, trước khi kết án một tên cướp hay khiển trách một đứa trẻ làm chuyện xấu, hãy nghĩ lại, kiểm thảo chính mình: "Làm phụ huynh, người lớn tuổi, chúng ta đã thật sự làm tròn trách nhiệm của mình không?" Có lẽ chúng ta nên xấu hổ với chính mình! Tuy nhiên, chúng ta cũng không phải là người đáng trách bởi vì thế hệ trước đó đã không dạy dỗ chúng ta điều gì tốt cả. Thành ra chúng ta cần phải bắt đầu từ thế hệ bây giờ, đừng đợi chờ gì nữa; chúng ta phải mau mau dạy dỗ con cái, dạy dỗ chính mình điều tốt. Chúng ta phải tìm một con đường khác, nếu không con cháu chúng ta sẽ thoái hóa. Trẻ em xấu không xấu từ lúc sinh ra; không đứa nào sinh ra đã xấu.

Bên Mỹ, có một nhà tù đặc biệt dành cho các tù nhân trẻ phạm tội giết người hay trộm cướp. Dĩ nhiên trên nước Mỹ có nhiều những trại tù như vậy, nhưng trại này đặc biệt vì họ nhấn mạnh nhiều về vấn đề cảm hóa. Cuộc khảo cứu cho thấy, dù những người phạm tội bạo lực bị vô tù, sau khi ra khám họ vẫn thường lập lại lỗi lầm. Tuy nhiên, trong nhà tù này, những phương pháp khác nhau được xử dụng để giáo dục các tù nhân trẻ, cho họ cảm thấy có trách nhiệm và hổ thẹn, cũng như cho họ hiểu tại sao họ cần phải ngưng làm những gì họ đã làm. Thống kê cho thấy trong số 160 người đàn ông trẻ phạm tội giết người, khi ra khám đó, chỉ có một người trở lại con đường tai hại trước kia!

Các tù nhân được giáo huấn; bộ mặt lạnh lùng và sự từ chối lỗi lầm của họ đã được lột ra cho họ đối diện với lương tâm của họ. Dần dần, họ nhận thấy làm những việc như vậy là xấu. Những tù nhân nhận thức họ phải chịu trách nhiệm cho sinh mạng người khác cũng giống như chịu trách nhiệm cho sinh mạng chính mình. Tù nhân cũng đóng vai nạn nhân để cảm thấy nỗi đau của họ và sự chua xót của họ hàng, con cái, bạn bè nạn nhân. Tù nhân nhận sự dạy dỗ này cho tới khi họ bật khóc và thật lòng sám hối, lúc đó họ sẽ không phạm tội sau khi xuất trại.

Trang Kế

Những Ðề Tài Liên Hệ
Trao Ðổi Ðạo Ðức Ngày Từ Khi Còn Nhỏ
Mỗi Gia Ðình Chăm Chỉ Tu Hành, Mọi Người Ðều Thánh Thiện
Lời Pháp Cam Lồ
Giáo Lý Chọn Lọc