Bản Kê 5: Chi Phí Các Hoạt Ðộng Cứu Trợ
Nạn Nhân Bo Nari tại Formosa

Tỉnh
Ngày Tháng
(N/T/N)
Nơi Cứu Trợ
Vật Liệu Cứu Trợ
Số Tiền
(NT$)
Phụ Lục
Cơ Long17-9-2001


Trại tạm trú ở Viện Ðiều Dưỡng Shi-an tại Wutu
Nước suối, nước trái cây, bánh bích quy, mì ăn liền3,720


F
18-9-2001
Trại tạm trú ở Trường Trung Học Ðệ Nhất Cấp
Nước suối, bánh bích quy
3,067
G
18-9-2001
Trại tạm trú ở Viện Ðiều Dưỡng His an tại Wutu
Gạo, rau cải, trái cây và các loại thực phẩm khác
62,114
H
Ðài Bắc
18-9-2001
Trại tạm trú ở Trường Tiểu Học Tonghu và Lữ Ðoàn Chengkung, Trạm Cứu Hỏa Neihu
Nước suối, thức uống, bánh bích quy, mì ăn liền, và vật liệu vệ sinh
17,792
I
18-9-2001
Tòa Ðô Chánh Ðài Bắc (chuyển giao vật liệu cứu trợ đến các nạn nhân qua trung gian Văn Phòng Bộ X Hội của Tổng Thư Ký) Nước suối, bánh bích quy, mền
43,482
J
18-9-2001
Vận Ðộng Trường Panchiao, Quận Ðài Bắc (chuyển giao vật liệu cứu trợ qua Văn Phòng Chính Phủ Quận Ðài Bắc của Tổng Thư Ký)
Office of the Taipei County Government)
Nước lọc, túi ngủ
37,795
K
Ðào Viên
18-9-2001
Cộng đồng Kaocheng (chuyển giao đến các nạn nhân qua trung gian hội đồng trưởng)
Nước suối, bánh bích quy
19,716
L
Tổng Cộng
NT$187,686
(US$5,435.45)


Biên Nhận

Mục Lục