Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư 127

Chúng ta phải cố gắng hết mình thiền định để cứu chính mình, để được quân bình. Ðó là cách chúng ta cứu thế giới.
~Thanh Hải Vô Thượng Sư~
Sư Phụ Khai Thị
* Thiên Ðàng Chỉ Là Giai Ðoạn Mở Ðầu
Lời Pháp Cam Lồ
* Lời Pháp Cam Lồ
Trên Ðường Tu Học
* Ý Nghĩa của Sự Làm Việc Cho Thượng Ðế
* Thương Không Tính Toán
Giáo Lý Chọn Lọc
* Chia Sẻ Tình Thương Thượng Ðế
* Tinh Túy của Sự Sống
* Con Ðường của Hòa Bình và Tình Thương
* Lực Lượng Suy Nghĩ Có Thể Biến Cải Thế Gian
Vấn Ðáp Chọn Lọc
* Sự Khai Ngộ Ðem Ðến Hòa Bình Vĩnh Cửu
* Cách Chấm Dứt Chiến Tranh
Thần Kỳ Cảm Ứng
* Ngăn Chặn Tai Ương
* Sư Phụ Ðã An Bày Tất Cả!
Lời Của Sư Phụ
* Cuộc Hành Trình Tìm Chân Lý Ở Ðời
Tường Thuật Báo Chí
* Nữu Ước Nhật Báo
*
The Oakland Tribune
*
United Daily News
Chuyện Thế Giới
* Nhà Bếp Thiên Quốc
*
Vượt Trên Giới Hạn Thể Xác
Nghệ Thuật Vô Thượng
* Thế Giới Ðạo Sĩ Vui
* Thế Giới Mới của Nghệ Thuật Zen
Thơ
* Thiền và Tôi
*
Tìm Cố Hương Trên Thiên Quốc
Nâng Cao Tâm Thức
* Băng Truyền Hình
*
DVD
*
Băng Thâu Thanh
Nhật Ký Du Hành Sứ Giả Quán Âm
* Khai Ngộ Tâm Linh Bất Ngờ
* Ánh Sáng Ðến Khi Cách Thức Ðúng!
Chương Trình Truyền Hình Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
* Gia Nã Ðại
*
Formosa
Sư Phụ Kể Chuyện
* Lệ Thuộc Chính Mình
Khoa Học Và Tâm Linh
* Sự Thật Từ Sợi Tóc
Sư Phụ Kể Chuyện Vui
* Lừa Gạt Bất Thành
* Quá Chăm Chỉ
* Mục Ðích Tờ Biên Nhận

Hành Ðộng Tình Thương

* Sư Phụ Từ Bi Bày Tỏ Lòng Quan Tâm Ðến Người Tỵ Nạn A-Phú-Hãn Qua Việc Ðóng Góp 100 Ngàn Mỹ Kim Cho Nỗ Lực Cứu Trợ
* Tình Huynh Ðệ Từ Âu Châu
*
Tình Thâm Xóa Nhòa Ðau Khổ
*
Món Quà Tình Thương của Sư Phụ
*
Bản Chi Phí các Nỗ Lực Cứu Trợ "Thảm Kịch 911"
*
Chi Tiêu Cho các Hoạt Ðộng Khác Nhau tại Formosa từ Tháng 7-8, 2001
*
Chi Phí các Hoạt Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Nari tại Formosa

Tin Tổng Quát
* Gia Nã Ðại * Hoa Kỳ
*
Ðại Hàn * Formosa

Trên Mạng Lưới Quán Âm

Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới

 

A Little Message:
In speaking of God, or the Supreme Spirit, we will use original non-sexist
terms to avoid the argument about whether God is a She or a He.
She + He = Hes (as in Mess)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Beers)
Example: When God wants, Hes makes things happen according to
Hiers will to suit Hirmself.


© Copyright and Reprint Information

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #127
Mục Lục