Sư Phụ Ðã An Bày Tất Cả!
 

Do sư tỷ đồng tu Chen, Nữu Ước, Hoa Kỳ

Ngay sau khi tai nạn ngày 9 tháng11 xảy ra, hội viên phái đoàn cứu trợ do các đồng tu tại Trung Tâm Nữu Ước thành lập nhận thấy cần phải lập tức tập trung tất cả các dụng cụ cứu trợ để tham gia công tác tiên phong càng sớm càng tốt. Nhưng trong đầu mọi người thắc mắc: "Trong thành phố bây giờ nơi nào cũng bị phong tỏa, làm sao di chuyển dụng cụ nhanh chóng được?"

Nhưng chúng tôi không phải lo! Sư Phụ đã an bày tất cả! Ban đầu, tất cả dụng cụ cứu trợ tại Trung Tâm Nữu Ước được chứa tại nhà kho của một sư tỷ đồng tu tại Phố Tàu, một nơi đàng sau khu vực bị phong tỏa. Vài tháng trước, chị đã bán nhà kho, cho nên tất cả các dụng cụ cứu trợ phải tạm thời chứa trong nhà xe của tôi. Thật là ngẫu nhiên, Phái Ðoàn Cứu Trợ Nữu Ước lại dùng nhà tôi làm nơi điều hành công tác.

Vào ngày 12 tháng 9, 2001 khi các đồng tu tham gia công tác cứu trợ đến nơi, tất cả dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đồ dùng vẫn còn nằm trong nhà kho gần Phố Tàu thì chúng tôi đã phải đợi ít nhất vài ngày nữa, khi lệnh phong tỏa được bãi bỏ thì mới có thể dùng được!

Thần Kỳ Cảm Ứng

* Ngăn Chặn Tai Ương
~Một Trường Hợp Khác
*

Sư Phụ Ðã An Bày Tất Cả!

Tải xuống bản tin 127

Bản Tin 127
Mục Lục