Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng,
Khách Sạn Marriott, Nữu Ước, Hoa kỳ Ngày 4 tháng 8, 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)
Tình thương của Thượng Ðế luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng chúng ta phải chia sẻ tình thương này, và rồi chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Càng chia sẻ, chúng ta càng nhận biết lực lượng tình thương bao la. Nếu cứ giữ cho riêng mình, dĩ nhiên quý vị sẽ không biết được gì nhiều. Cũng như có tiền trong ngân hàng mà không bao giờ tiêu dùng đến, thì sẽ không bao giờ biết được sự thú vị khi xài tiền. Quý vị sẽ không bao giờ biết tiền có thể mang đến bao nhiêu và điều gì cho quý vị, chẳng hạn như chiếc xe tốt và những bộ y phục xinh đẹp này, khiến cho quý vị trông khác hẳn và cảm thấy sung sướng. Cũng giống như vậy, tình thương, chúng ta cũng phải tiêu dùng. Càng phân phát ra nhiều, chúng ta càng nhận biết rằng tình thương thật vĩ đại, rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tình thương.


Ðề Tài Lên Hệ Trên Ðường Tu Học

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng,
Kuala Lumpur, Mã Lai Á, Ngày 30 tháng 4, 2000
(Nguyên văn tiếng Anh)

Chúng ta thật sự là một. Không cần biết chúng ta giúp gì cho lẫn nhau, đó cũng như làm cho chính mình, vì chúng ta thương yêu nhau. Ðó là tinh túy của đời sống. Bản chất của cuộc sống là tình thương. Bản chất của Thượng Ðế, của Phật, của Allah, là tình thương. Không có gì khác ngoài tình thương. Khi chúng ta chọn tình thương, đó là sự lựa chọn cao quý nhất, cao thượng nhất, là Chân Ngã của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình rất gần gũi Thượng Ðế, rất gần gũi Phật Tổ.

Chúng ta có nhiều sự lựa chọn trong đời sống. Tùy theo sự lựa chọn của chính mình, chúng ta sẽ trở thành chúng sinh tiêu biểu cho sự chọn lựa này.

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng,
Colombo, Sri Lanka, Ngày 29 tháng 4, 2000
(Nguyên văn tiếng Anh)

Chúng ta có thể sống đời mình qua rất nhiều cách. Chúng ta có thể thử xử dụng bạo động và vũ lực, hoặc có thể thử dùng những phương pháp vô lý, nghĩ rằng mình có thể đạt được những gì mình muốn. Nhưng cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải đi đến sự chọn lựa vĩ đại, đó là trở về với Bản Lai Diện Mục của mình, trở về với Bản Tánh Thượng Ðế của mình. Con đường của các thánh nhân từ muôn thuở vẫn luôn là con đường hòa bình và tình thương. Ðó là Chân Ngã của chúng ta.


Ðề Tài Liên Hệ Vấn Ðáp Chọn Lọc

 

Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Cape Town, Nam Phi Châu, Ngày 28 tháng 11, 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)

Sự suy nghĩ của chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến cả tinh cầu. Mặc dù nhóm chúng ta có thể là nhỏ so với số người trên thế giới, nhưng tư tưởng của chúng ta không phải là nhỏ. Hợp nhau lại chúng ta có thể thay đổi rất nhiều, nếu sự suy nghĩ của chúng ta tập trung về một phía. Lực lượng của sự tập trung suy nghĩ này có thể đánh bại nhóm có năng lực tập trung suy nghĩ phủ định khác, và rồi chúng ta có thể biến cải thế giới này. Ðó cũng là mục đích chúng ta tới đây để bế quan, bởi vì chúng ta có thể thay đổi tương lai. Không cần biết hiện tại tệ hại ra sao, chúng ta vẫn có thể thay đổi tương lai, vì chúng ta có tự do làm như vậy.


Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Edinburgh, Tô Cách Lan, Ngày 5 tháng 6, 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)

Vòng đai huynh đệ trong vũ trụ này là một mạng lưới trí huệ vô cùng rộng lớn, tuyệt vời, và tất cả chúng ta là một phần trong đó. Nếu phần nào trong mạng lưới này bị rắc rối thì cả mạng lưới sẽ bị trì trệ và trở nên hư hại. Cho nên, chúng ta cần phải sửa chữa phần đó, rồi tất cả sẽ yên ổn.Ðề Tài Lên Hệ Hành Ðộng Tình Thương

Mục Lục