Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Thủ đô Prague, Cộng Hòa Tiệp Khắc
Ngày 28 tháng 5, 1999

V: Vì sao chúng ta có chiến tranh, thiên tai và thảm họa?

SP: A! Chính chúng ta tạo nên tất cả mọi chuyện này. Tôi rất tiếc phải nói vậy, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì xảy đến cho chính mình. Ðó là bởi vì chúng ta cũng là một phần của Thượng Ðế và chúng ta có lực lượng sáng tạo. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ đến điều gì trong tình thương, trong sự tốt lành và lẽ phải, thì chúng ta tạo nên một từ trường tốt lành hơn và thể nghiệm được môi trường tốt đẹp hơn. Như khi quý vị thương mến lẫn nhau hoặc rơi vào tình yêu, có phải là cảm giác rất sung sướng không? Dù rằng quý vị không thể chứng minh được tình yêu là gì và không thể động chạm vào nó, quý vị biết đó là tình yêu và chỉ cảm thấy rất vui sướng.

Mọi người chung quanh chúng ta cũng được ảnh hưởng bầu không khí hạnh phúc này. Chúng ta có thể yêu mến tất cả mọi người khi chúng ta đang trong tình yêu. Chúng ta cũng có thể hôn tất cả mọi người do năng lực của tình yêu chúng ta. Ngược lại khi ghét ai, chúng ta tạo nên hận thù. Khi ghen tức, khi có loại phẩm chất và thái độ thấp kém này, chúng ta tạo nên bầu không khí rất phủ định. Từ trường này sẽ trở lại ảnh hưởng chúng ta và những người chung quanh. Và khi có quá nhiều từ trường phủ định hoặc thù ghét được tạo nên, chúng sẽ hội tụ lại theo định luật "Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Rồi chúng sẽ trở nên rộng lớn và mạnh mẽ hơn. Thậm chí chúng có thể ảnh hưởng đến thời tiết và ảnh hưởng lòng người. Và đó là điều tạo nên thiên tai; đó là điều tạo nên chiến tranh.

Quý vị có thấy đôi khi mình ở trong trạng thái tức giận và trả lời rất gay gắt đối với người khác, rồi người đó ngược lại cũng cảm thấy bực tức và nóng giận đối với quý vị? Rồi đôi khi cuối cùng hai bên cãi cọ lẫn nhau do từ trường giận dữ và thù ghét nặng nề đầy áp lực này. Vì vậy, khi rất nhiều chuyện như vậy xảy ra trong bầu không khí, nó trở thành sự thật; nó đông đặc trở thành thiên tai hữu hình, như là thời tiết xấu hoặc chiến tranh hay bệnh dịch. Và từ trường phủ định này dĩ nhiên sẽ bị thu hút đến nơi nào đã có sẵn đầy đặc phẩm chất này. Tất cả những năng lực phủ định rải rác sẽ hội tụ lại nơi nào đã sẵn có một "chùm" lực lượng phủ định. Rồi những điều tai ương sẽ xảy ra, ngay tại đó.

Cho nên trong đời sống của mình, chúng ta nên cố gắng ban tặng tình thương càng lúc càng nhiều hơn, nên suy nghĩ trước khi hành động và ngừng lại trước khi nghĩ đến điều phủ định. Trong cách này, chúng ta cũng đóng góp cho nền hòa bình thế giới. Nhưng, như đã nói, sự vô minh là điều duy nhất gây nên tất cả những chuyện xấu xảy ra cho chúng ta. Sự vô minh và không nhận biết Thượng Ðế Ồ đó là tội duy nhất trên thế giới này, hay bất cứ thế giới nào. Bởi vì nếu chúng ta khai ngộ, nếu chúng ta nhận biết Thượng Ðế, chúng ta rất vui sướng và ngây ngất đến độ không thể làm điều gì sai lầm, hoặc rất ít khi lầm lỗi. Chúng ta khai ngộ và có trí huệ, biết sự phải trái.

Cho nên điều tốt nhất mà bất cứ người nào có thể cống hiến chúng ta là sự khai ngộ. Và đó là điều tốt nhất mà tôi có thể cống hiến cho quý vị, hơn vàng ngọc, hơn hết tất cả những thứ gì gọi là hạng nhất trên thế gian này, bởi vì ngay cả nếu tôi cho quý vị tiền, hoặc nhà cửa, chúng cũng sẽ tiêu tan; chúng cũng có thể bị tàn phá do chiến tranh, lửa cháy hay tai nạn. Nhưng nếu tôi cho sự khai ngộ, quý vị sẽ có thể làm tất cả những điều mình cần làm, kiếm được tất cả những gì mình cần kiếm, bảo vệ và chăm sóc cho chính mình mãi mãi. Ngay cả nếu quý vị mất nhà cửa hoặc tài sản, quý vị sẽ không bao giờ mất sự khai ngộ hoặc trí huệ của mình. Quý vị luôn luôn có thể bắt đầu trở lại. Quý vị luôn luôn có thể tìm được cách sinh sống tốt đẹp hơn và hơn nữa trên thế giới này. Cho nên sự khai ngộ là món quà cao quý nhất mà Thượng Ðế ban tặng cho chúng ta.

Vấn Ðáp Chọn Lọc

* Sự Khai Ngộ Ðem Ðến Hòa Bình Vĩnh Cửu
* Cách Chấm Dứt Chiến Tranh

Tải xuống bản tin 127

Bản Tin 127
Mục Lục