Do sư tỷ đồng tu Rosemary,
Trung Tâm Melbourne, Úc Ðại Lợi
(Nguyên văn tiếng Anh)

 

 

 

 

B ất cứ khi nào quý vị có cơ hội làm công việc của Sư Phụ, hãy nắm lấy cơ hội đó, bởi vì đó là ân điển của Thượng Ðế để giúp đỡ cho quý vị! Không phải là chúng ta đang giúp đỡ cho người nào.

Là một liên lạc viên, một trong những khuyết điểm của tôi là đôi khi có hơi bực bội với một vài sư huynh, sư tỷ, những người đến cộng tu thường lệ nhưng không giúp đỡ trong công việc Sư Phụ khi có cơ hội. Tôi vẫn thấy cùng một số người luôn luôn phải gánh vác phần lớn công việc của Trung Tâm, khi thật ra chúng ta nên chia công sẻ việc và cùng trao đổi để học hỏi lẫn nhau, để nhận biết thêm về những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Rồi chúng ta sẽ phải đối diện với con người thật của mình và không thể che dấu gì được nữa. Nếu không như vậy, chúng ta làm sao có thể thật sự nhận biết được mình có những gì?

Tôi đã học hỏi được rất nhiều qua vai trò liên lạc viên. Ban đầu tôi sợ trách nhiệm, vì không nghĩ rằng mình có thể đảm đương nổi công việc. Nhưng tôi tự nhủ nếu công việc này không phải dành cho tôi, thì Sư Phụ đã không cho cơ hội này. Tôi nghĩ rằng mình đã có nhiều sai lầm và hư hỏng hơn là có những quyết định hoàn mỹ; nhưng những lỗi lầm đó đã dạy cho tôi rất nhiều, hơn là nếu tôi luôn luôn làm đúng trong mọi trường hợp. Những sự khó khăn đã cho tôi thêm can đảm để đảm nhận bất cứ hoàn cảnh và vấn đề nào, tự biết rằng nếu có lầm lỗi cũng không sao, bởi vì đó là cách chúng ta cải thiện và hoàn mỹ bản thân. Tôi không còn sợ nhận lãnh trách nhiệm vì e ngại sẽ không làm hoàn mỹ. Làm lỗi còn tốt hơn là không làm gì cả.

Khi làm việc Sư Phụ, so với những công việc thường tình của thế gian tôi cảm thấy có một lực lượng lớn mạnh hơn cùng làm việc với mình. Mặc dù vậy, lực lượng phủ định đôi khi có thể rất mãnh liệt, và áp lực cũng không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là khi có chuyện tranh chấp tại Trung Tâm. Nhưng trong thế giới này, ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng phải có những kinh nghiệm như vậy; nếu trốn tránh, chúng ta sẽ cứ đụng vào những trường hợp tương tự, mãi cho đến khi chúng ta phải đối diện và vượt lên chúng mới thôi. Nhưng vào những lúc đó, tôi tự nhắc nhở mình rằng đây chỉ là một khảo nghiệm của Thượng Ðế. Ngài muốn biết khả năng tôi có thể nhìn xuyên qua ảo tưởng của lực lượng phủ định đã lớn mạnh đến đâu. Ðiều này giúp cho tôi thêm kiên trì, và càng vững mạnh thêm qua mỗi thử thách. Ðồng thời, khi cảm nhận lực gia trì, tôi thấy tâm thức được nâng cao đến nỗi không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm giác mãn túc.

Vì vậy nếu chúng ta muốn thăng tiến, ngoài việc thiền định, đừng đợi ai yêu cầu mình làm việc Sư Phụ; và hãy hợp tác với người khác. Rồi chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng chúng ta thật sự đang giúp đỡ chính mình.

Xin muôn vàn cảm tạ Sư Phụ về những cơ hội đầy ân điển mà Ngài đã ban cho Bông Hồng này để phát triển. Con có nhiều gai góc hơn là con nghĩ. Nhưng nếu không có những kinh nghiệm này, làm sao con biết được mình thật ra chưa phải là một bông hồng toàn mỹ?

Không còn đui mù nữa, con bây giờ có thể thật sự tiến bộ để trở thành toàn hảo!

 

Lời Pháp Cam Lồ liên hệ