Bản Kê 3. Chi Tiêu Cho Các Hoạt Ðộng Khác Nhau Tại Formosa Từ Tháng 7-8, 2001

Tỉnh
Ngày Tháng
(T/N/N)
Chi Tiết
Số tiền
(NT$)
Phụ lục
Ðài Nam
19/07/2001
Hội thảo chiếu băng thuyết pháp tại Nhà Tù Ngoài Trời Mingte ở Ðài Nam (với sự ủng hộ của các thiện nguyện viên)
0
Ðài Nam
21/07/2001
Dọn dẹp Bờ Biển Vàng ở Ðài Nam, một phần trong sinh hoạt bảo vệ môi sinh do Ban Bảo Vệ Môi Sinh tỉnh Ðài Nam bảo lnh (với sự trợ giúp của các thiện nguyện viên)
0
Ðài Bắc
20/07/2001
Cắm Trại Trẻ Em tại Trường Tiểu Học Fushan của Wulai, ngoại ô thành phố Ðài Bắc và góp quỹ bảo vệ môi sinh của trường (20-22 tháng 7)
15,000
A
Bình Ðông
07/29/2001
Cố vấn về y khoa (Tây Phương và Ðông Phương) và hoạt động bảo vệ môi sinh, bao gồm dọn đường sá làng Hsinchih, Wanluan, Quận Bình Ðông 18,312 B Ðài Nam 31/07/2001 Chiếu băng thuyết pháp và hội thảo tâm linh tại Trại Tù Ðài Nam (với sự ủng hộ của các thiện nguyện viên)
18,312
B
Ðài Nam
31/07/2001
Chiếu băng thuyết pháp và hội thảo tâm linh tại Trại Tù Ðài Nam (với sự ủng hộ của các thiện nguyện viên)
0
Miaoli
05/08/2001
Dọn xa lộ Miaoli Số 28 sau trận bo Doug tại Ðài Nam với sự cộng tác của chính phủ Tây Hồ
5,250
C
Ðài Nam
18/08/2001
Dọn Bi Biển Vàng tại Ðài Nam, một phần trong sinh hoạt bảo vệ môi sinh do Ban Bảo Vệ Môi Sinh tỉnh Ðài Nam bảo lnh (với sự trợ giúp của các thiện nguyện viên)
0
Ðài Nam
18/08/2001
Chương trình văn nghệ tại Trại Tù Ngoài Trời Mingte (với sự trợ giúp của các thiện nguyện viên)
0
Ðài Nam
26/08/2001
Tham gia hội chợ truyền hình công cộng do Văn Phòng Tin Tức Chính Phủ và Hội Ðồng Thành Phố Ðài Nam bảo lãnh
19,367
D
Hoa Liên
17/08/2001
Mua vật dụng cứu trợ và ngân quỹ giúp nạn nhân trận bão Doug
390,69
E
Tổng cộng
NT$448,621

 

Biên Nhận

Trang Kế

 

Hành Ðộng Tình Thương

* Sư Phụ Từ Bi Bày Tỏ Lòng Quan Tâm Ðến Người Tỵ Nạn A-Phú-Hãn Qua Việc Ðóng Góp 100 Ngàn Mỹ Kim Cho Nỗ Lực Cứu Trợ
*

Tình Huynh Ðệ Từ Âu Châu

* Tình Thâm Xóa Nhòa Ðau Khổ
* Món Quà Tình Thương của Sư Phụ
* Bản Chi Phí Cắc Nỗ Lực Cứu Trợ "Thảm Kịch 911"
* Chi Tiêu Cho các Hoạt Ðộng Khác Nhau tại Formosa từ Tháng 7-8, 2001
* Chi Phí các Hoạt Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bãl Nari tại Formosa

Tải Xuống
Bản Tin #127

Bản Tin #127
Mục Lục