Bản Chi Phí Các Nỗ Lực Cứu Trợ "Thảm Kịch 911" của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

Bản Kê 1: Ðóng Góp Hiện Kim đến Các Tổ Chức Bất Vụ Lợi

Tổ Chức Bất Vụ Lợi
Khu Vực
Số Tiền (bằng US$)
Phụ Lục
Quỹ Tưởng Niệm Các Nhân Viên Cứu Hỏa
Nữu Ước, Hoa Kỳ
50,000.00
*
Hội Hồng Thập Tự
Nữu Ước, Hoa Kỳ
50,000.00
10,000.00
911-A
*
Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ
50,000.00
1,000.00
911-B
*
Arlington, Virginia, Hoa Kỳ
10,000.00
*
Salvation Army
Nữu Ước, Hoa Kỳ
50,015.00
10,000.00
911-C
911-D
Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ
50,000.00
1,000.00
911-E
*
Pennsylvania, Hoa Kỳ
5,000.00
911-F
Crisis Link
Virginia, Hoa Kỳ
2,000.00
911-G
Sở Cứu Hỏa
Nữu Ước, Hoa Kỳ
18,000.00
*
Quỹ Góa Phụ và Trẻ Em UFA
Nữu Ước, Hoa Kỳ
19,300.00
*
Lệ Phí Ngân Hàng
94.75
*
Tổng cộng số tiền
US$326,409.75

Chú thích: "*" Biên nhận chưa có lúc này, sẽ đăng trong số báo sau

Bản Kê 2: Chi Phí Trong Các Hoạt Ðộng Cứu Trợ

Vật Liệu
Chi Tiết
Số Tiền (bằng US$)
Phụ Lục
Thực phẩm:
Gạo, mì gói, bánh mì, rau cải, thức uống, bao nước đá, trái cây, sữa, thức ăn bột mì ...v..v.
21317.10
911-H ~
911-T
Quần áo:
Quần lót đàn ông, vớ, áo, áo khoác, bao tay, mền...v..v.
5,486.61
Vật liệu văn phòng:
Phim, đồ dùng văn phòng, đĩa máy điện toán, CD, giy in, vải dầu, pin, mực in ...v..v.
1,450.37
Vật liệu nhà bếp:
Dụng cụ nu ăn, thùng giữ nước nóng, dao nĩa, máy bơm nước, bồn rửa chén, máy lọc cà phê...v..v.
2,188.88
Linh tinh
Bao rác, thuốc tẩy, dụng cụ, lều, đèn pin, giày đi mưa...v..v.
1,746.57
Vật liệu y tế:
Giày làm việc, kiếng an toàn, mũ an toàn, miếng đệm đầu gối, mặt nạ dưỡng khí, thuốc men, thuốc cảm, v...v.
2,458.00
Số tiền
US$34,647.53
Tổng số tiền từ Bản Kê 1 và Bản Kê 2
US$361,057.28

Biên Nhận

 

Hành Ðộng Tình Thương

* Sư Phụ Từ Bi Bày Tỏ Lòng Quan Tâm Ðến Người Tỵ Nạn A-Phú-Hãn Qua Việc Ðóng Góp 100 Ngàn Mỹ Kim Cho Nỗ Lực Cứu Trợ
*

Tình Huynh Ðệ Từ Âu Châu

* Tình Thâm Xóa Nhòa Ðau Khổ
* Món Quà Tình Thương của Sư Phụ
* Bản Chi Phí Cắc Nỗ Lực Cứu Trợ "Thảm Kịch 911"
* Chi Tiêu Cho các Hoạt Ðộng Khác Nhau tại Formosa từ Tháng 7-8, 2001
* Chi Phí các Hoạt Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bãl Nari tại Formosa

Tải Xuống
Bản Tin #127

Bản Tin #127
Mục Lục