Tiểu Ðoàn Trưởng Michael Canty thuộc Sở Cứu Hỏa Nữu Ước (thứ nhì từ bên phải) nhận các phiếu mua quà do Thanh Hải Vô Thượng Sư tặng cho con em của nhân viên cứu hỏa .
Bà Tama Reilly (thứ nhì từ bên trái) thuộc Quỹ Nhi đồng và Quả Phụ UFA nhận các phiếu mua quà do Thanh Hải Vô Thượng Sư tặng con em của nhân viên cứu hỏa .

Vào ngày bi thảm 11 tháng 9 ở Thành Phố Nữu Ước, Sư Phụ đã chỉ thị cho các đồng tu chuẩn bị những món quà ấm lòng cho các con em của nạn nhân. Ngay sau đó, Ngài chỉ thị chúng tôi tặng món tiền cứu trợ còn lại cho con em của các nhân viên cứu hỏa Nữu Ước, nạn nhân cũng như những người không phải là nạn nhân, để chúng mua đồ chơi theo sở thích. Do đó, chúng tôi đã dùng số tiền 37,300 mỹ kim còn lại cho việc mua 746 phiếu quà trị giá 50 mỹ kim mỗi phiếu. Các phiếu mua quà, mỗi tấm được bỏ trong bì thư riêng và trao cho Sở Cứu Hỏa Nữu Ước, Quỹ Nhi đồng và Quả Phụ UFA (Uniformed Firefighters Association- Hội Nhân Viên Cứu Hỏa Ðồng Phục).

Vào lúc 1g30 chiều ngày 11 tháng 10, bốn đồng tu đến bản doanh Sở Cứu Hỏa Nữu Ước; với sự gia trì của Sư Phụ họ đã dễ dàng tìm được chỗ đậu xe gần đó, một phép lạ trong ngày bận rộn ở cuối phố Manhattan. Trong phòng khách, chúng tôi được tiếp kiến bởi hai người đàn ông trẻ lịch thiệp, họ cho biết một số nhân viên cứu hỏa vẫn còn ở địa điểm bị nạn và một số vật liệu vẫn còn âm ỉ cháy dưới đống đồ đổ nát. Họ phẫn uất trước sự mất mạng của quá nhiều đồng bạn, gồm 343 nhân viên cứu hỏa chết trong công tác cứu cấp.

Khi diện kiến Tiểu Ðoàn Trưởng Michael Canty, chúng tôi giới thiệu nhóm của mình và giải thích mục đích của việc thăm viếng này. Chúng tôi trao cho ông các phiếu mua quà trị giá 18,000 mỹ kim cũng như các cuốn sách biếu và Bản Tin của Sư Phụ. Ông hứa sẽ trao các tấm phiếu ấy cho con em của nhân viên cứu hỏa, và bày tỏ lòng tri ân đối với tình thương của Sư Phụ trước khi cùng chúng tôi chụp hình lưu niệm.

Từ sở cứu hỏa chúng tôi lái xe đến văn phòng Quỹ Nhi đồng và Quả Phụ UFA, nơi chúng tôi được Bà Tama Reilly tiếp kiến. Bà mừng rỡ đón nhận các phiếu quà, nói các em sẽ vô cùng vui sướng được mua đồ chơi và quà mà chúng muốn. Bà nói có nhiều người tặng các món quà như gấu nhồi bông, không tiện cho họ làm việc. Bà Reilly hỏi thăm về nhóm chúng tôi và tỏ vẻ rất thích giáo lý Sư Phụ và thiền định. Bà và một cộng sự viên vô cùng xúc động trước hành động đầy tình thương và cám ơn chúng tòi đã đem đến các món quà tặng được chuẩn bị kỹ lưỡng trị giá 19,300 mỹ kim cho con em của các nhân viên cứu hỏa đã bỏ mình trong công tác cứu cấp.

Hành Ðộng Tình Thương

* Sư Phụ Từ Bi Bày Tỏ Lòng Quan Tâm Ðến Người Tỵ Nạn A-Phú-Hãn Qua Việc Ðóng Góp 100 Ngàn Mỹ Kim Cho Nỗ Lực Cứu Trợ
*

Tình Huynh Ðệ Từ Âu Châu

* Tình Thâm Xóa Nhòa Ðau Khổ
* Món Quà Tình Thương của Sư Phụ
* Bản Chi Phí Cắc Nỗ Lực Cứu Trợ "Thảm Kịch 911"
* Chi Tiêu Cho các Hoạt Ðộng Khác Nhau tại Formosa từ Tháng 7-8, 2001
* Chi Phí các Hoạt Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bãl Nari tại Formosa

Tải Xuống
Bản Tin #127

Bản Tin #127
Mục Lục