Hành Ðộng Tình Thương

Sư Phụ Từ Bi Bày Tỏ Lòng Quan Tâm Ðến Người Tỵ Nạn A-Phú-Hãn Qua Việc Ðóng Góp 100 Ngàn Mỹ Kim Cho Nỗ Lực Cứu Trợ

Tại quốc gia A-Phú-Hãn đã điêu tàn vì chiến tranh, hàng chục ngàn người vô tội đã trở thành nạn nhân của trận chiến đang xảy ra trên đất nước họ. Những góa phụ và trẻ mồ côi mất nhà đang ở trong một tình trạng thê thảm vì họ có thể không sống nổi qua mùa đông. Những nạn nhân này đã mất người thân, và giờ đây còn phải đối diện với một thực tế phũ phàng. Với lòng cảm thương sâu xa cho người tỵ nạn A-Phú-Hãn, Sư Phụ gần đây đã gửi thông điệp cho Ban Cứu Trợ Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, chỉ thị các đồng tu cố gắng ủng hộ và cứu trợ từ thiện. Dưới đây là thông điệp của Ngài:

Ngày 17 tháng 10, 2001

Gửi: Ban Cứu Trợ

Ngoài nỗ lực thiền định và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, xin gửi hiện kim đóng góp đến cho những cơ quan sau đây:

1. Quỹ Trẻ Em Liên Hiệp Quốc (UNICEF - The United Nations ChildrenỖs Fund) 50 ngàn mỹ kim
2. Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế và Hội Trăng Lưỡi Liềm Ðỏ (Red Crescent Societies) 50 ngàn mỹ kim để họ có thể xử dụng số hiện kim này vào việc giúp đỡ những người bạn của chúng ta tại A-Phú-Hãn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của họ trong mùa đông sắp tới.

Xin Thượng Ðế ban cho tất cả chúng ta tình thương và sự thanh bình.

Xin cám ơn,
Thanh Hải

Hành Ðộng Tình Thương

* Sư Phụ Từ Bi Bày Tỏ Lòng Quan Tâm Ðến Người Tỵ Nạn A-Phú-Hãn Qua Việc Ðóng Góp 100 Ngàn Mỹ Kim Cho Nỗ Lực Cứu Trợ
*

Tình Huynh Ðệ Từ Âu Châu

* Tình Thâm Xóa Nhòa Ðau Khổ
* Món Quà Tình Thương của Sư Phụ
* Bản Chi Phí Cắc Nỗ Lực Cứu Trợ "Thảm Kịch 911"
* Chi Tiêu Cho các Hoạt Ðộng Khác Nhau tại Formosa từ Tháng 7-8, 2001
* Chi Phí các Hoạt Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bãl Nari tại Formosa

Tải Xuống
Bản Tin #127

Bản Tin #127
Mục Lục