Do sứ giả Quán Âm ghi chép lại

Sau biến cố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, tất cả các Trung Tâm trên Formosa đều mở cửa thường xuyên cho các đồng tu đến cộng tu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hy vọng rằng tình thương thánh thiện của Sư Phụ sẽ được chia sẻ với các nạn nhân bị thương và những người bị thiệt mạng trong thảm họa. Trong khoảng thời gian này, những sứ giả Quán Âm đã thăm viếng nhiều Trung Tâm khác nhau trên Formosa để chuyển đạt chỉ thị của Sư Phụ.

Ðồng tu Ðài Ðông đã thành tâm tụ họp để cộng tu và cầu nguyện trong thời gian này. Rất nhiều người bận rộn ban ngày đã cố gắng thiền định qua đêm. Một sư huynh đồng tu cho biết, sau hai đêm thiền, anh cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng. Dù thức suốt hai đêm, anh vẫn hăng hái và tỉnh táo. Sứ giả Quán Âm cũng nhân cơ hội này sửa những đồng tu thiền sai cách; và điều này sau đó đã giúp cho họ thấy được ánh sáng. Tất cả các đồng tu tỏa rạng một ánh sáng thánh thiện khiến họ trông trẻ lại.

Theo kinh nghiệm quá khứ của chúng tôi, những đồng tu thành tâm và hành xử đúng với chỉ thị của Sư Phụ chắc chắn sẽ đạt được tiến bộ tâm linh. Và là sứ giả Quán Âm, chúng tôi cũng được nâng cao tâm thức.Khi trao đổi kinh nghiệm với đồng tu tại Formosa và hải ngoại, mỗi lần sứ giả Quán Âm đề cập đến quán ánh sáng, lúc nào cũng có một vài đồng tu nói rằng họ không thấy hào quang.

Tháng chín năm nay, khi sứ giả Quán Âm cùng hợp lực với nhóm cộng tu Ðài Ðông để thiền định cầu nguyện cho hòa bình thế giới, một vài đồng tu lại nêu lên vấn đề này. Sau đó, sứ giả Quán Âm đã chỉ tất cả mọi người cách ngồi chính xác trước khi thiền định. Những người lúc đầu không thấy được ánh sáng vui mừng tuyên bố rằng cuối cùng họ đã thấy được hào quang.

Trong khi thiền, một số đồng tu thường cố gắng dùng mắt thường để nhìn lên mắt huệ của họ, hoặc đưa trồng mắt lên. Ðiều nắy là lý do khiến tim họ đập không điều hòa và không thể ngồi lâu đấ thấy ánh sáng. Khi ở trạng thái nhập định, nhởn cầu của chúng ta sẽ đưa lên một cách tự nhiên. Nếu cố tình làm vậy, chúng ta không thể thấy ánh sáng. Sư Phụ đả nói trong một baì giảng của Ngài, rằng khi quán ánh sáng, chúng ta không nên nhìn bằng mắt thường. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung sức chú ý tại mắt huệ, để đầu óc thảnh thơi như khi đang ngủ, tuy nhiên vẫn giữ sự tỉnh táo bên trong. Kế tiếp, từ mắt huệ chúng ta nhìn ra phía trứơc một cách tự nhiên và thoải mái, như là đang nhìn sự vật hàng ngày với mắt thường. Trong tâm, chúng ta không nên trông chờ hoặc mong mỏi điều gì. Sau một thời gian, những thể nghiệm bất ngờ sẽ tự nhiên đến. Khi làm đúng cách, hào quang sẽ đến một cách tự nhiên!

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #127
Mục Lục