Bài Phỏng Vấn Riêng với Người Phát Minh Máy MRT

Trong Bản Tin số 114, chúng tôi có đăng một bài tường thuật về máy đo từ trường Magnetic Resonance Tester (MRT), một loại máy tinh vi chứng minh sự khai ngộ hoàn toàn của Sư Phụ khi tóc của Ngài được thử nghiệm.

Bài tường thuật ấy đã gây nhiều hứng khởi giữa các anh chị em đồng tu. Ðể đáp lời yêu cầu sôi nổi muốn biết thêm chi tiết, chúng tôi đã mở một cuộc phỏng vấn riêng với ông Baek, người phát minh máy MRT kiêm trưởng

Ban Báo Chí Ðại Hàn tường thuật
(Nguyên văn tiếng Ðại Hàn)

Phỏng vấn viên: Xin ông nói về máy MRT?

Baek:Như tôi đã giải thích trong lần gặp gỡ trước đây thì thân thể con người có từ trường, từ trường đó cũng được gọi là Khí hay gọi là ánh sáng. Máy MRT đọc những dữ kiện có trong từ trường con người, và "giác quan" của máy có thể khám phá một cách chính xác những dữ kiện về sinh vật ngay cả những chấn động rất là vi tế. Máy này thử nghiệm được bất cứ những gì mang dữ kiện chấn động trên thân thể con người, gồm cả tóc, máu và nước tiểu. Cho nên, MRT cũng được gọi là "máy đọc khí".

V: Máy này được phát minh ra sao?

Baek: Tôi không phải là kỹ sư, cũng không phải là bác sĩ chuyên nghiệp. Tôi chỉ là một nhà tu hành và đã tu nhiều pháp môn khác nhau trong nhiều năm nay. Sau mười năm tu hành, tôi nhận được cảm hứng về cái máy này từ Kinh Dịch Trung Hoa. Tôi chợt nhận ra rằng Kinh Dịch này tả vũ trụ như là một hệ thống số 0/1, nhị phân, chỉ khác ở chỗ là nó dùng dấu hiệu âm, dương.

Tôi cũng khám phá ra rằng các công cuộc nghiên cứu năng lực để ý tới sự phân cực ít hơn là để ý tới động lực và chấn động. Nên tôi mới bắt đầu quán tưởng tới sự kết hợp các làn sóng và phân cực lại với nhau làm thành một sự phân tích các dữ kiện về năng lực sống.

Lúc đó tôi không biết gì về kỹ thuật. Nhưng người ta vẫn nói: "Muốn là làm được." Tôi bàn ý kiến của tôi với mấy người kỹ sư và nhờ họ viết cho tôi một nhu liệu có thể thực hiện được cho những công việc mà tôi nghĩ trong đầu. Tôi đã sáng chế một cách thành công chiếc máy thử này khoảng năm, sáu năm về trước, và nó đã được đem ra thị trường khoảng hai năm.

V: Xin ông giải thích thêm về nguyên tắc được dùng để làm nền tảng cho những tác dụng của máy MRT

Baek: Trước khi nói về tác dụng của máy, chúng ta cần phải hiểu hai khái niệm căn bản: Tín hiệu cơ thể (hoặc tính di truyền) và yếu tố căn bản của Kinh Dịch.

The MRT có thể khám phá ra tính phân cực của chấn động di truyền trong cơ thể con người và bộ máy của cơ thể. Mỗi người có một nhóm quẻ phân cực riêng, và những sự kết hợp âm dương này được gọi là tín hiệu cơ thể, một phẩm chất di truyền và có tính cách nhất định. Mức độ và sự phân tích những quẻ phân cực của Khí của một người sẽ cho thấy dữ kiện di truyền của người đó.

Khái niệm "đọc quẻ phân cực" được dựa theo nguyên tắc trong Kinh Dịch (thí dụ: Sự biến đổi của hình lục giác trong Kinh khi bói toán). Sự phân tích hiện thời có thể nhận ra 6 cấp và 64 loại. Cấp thứ nhất của sự phân tích đại khái chia cơ thể con người ra âm hoặc dương. Cấp thứ hai, phẩm chất âm hay dương này được phân ra làm tứ tượng rồi chia nữa thành bát quái ở cấp thứ ba, 16 quẻ ở cấp thứ tư, và 32 quẻ ở cấp thứ năm. Như vậy tổng cộng là 64 quẻ ở cấp thứ sáu, hay cấp cuối cùng. Trong Kinh Dịch, những quẻ này được gọi là lục giác 64 quẻ. Mỗi người tương ứng với một trong 64 tín hiệu cơ thể này. Sự phân tích càng đầy đủ bao nhiêu thì những dữ kiện thâu lượm được càng rõ ràng chính xác bấy nhiêu.

Trang Kế

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #127
Mục Lục