Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 3 tháng 10, 1999
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Ðiện thoại reo và vị thầy giáo trả lời: "Hello, tôi có thể giúp gì được không?"
Giọng nói từ đầu dây bên kia: "Có phải ông Hsieh đó không? Tôi muốn báo cho ông biết là Tony không thể đến trường hôm nay."
Vị thầy hỏi: "Xin hỏi ai vậy?"
Tiếng trả lời từ bên kia đầu dây: "Dĩ nhiên, ba của tôi chứ ai!"

Âm Thanh với Phụ đề tiếng Anh, tiếng Âu Lạc, tiếng Tây Ban Nha

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Lừa Gạt Bất Thành
*
*

Tải Xuống
Bản Tin #127

Bản Tin #127
Mục Lục