Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 4 tháng 10, 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)

Một kiện hàng được chuyển đến bến tàu. Trong đó chứa pha lê nhập cảng vào nước. Khi những nhân viên bến tàu đỡ hàng xuống, viên giám sát đến xem xét tình trạng coi pha lê có bị sao không. Ông thấy một nhân viên đóng hàng mới vào làm, và vỗ vai anh ấy nói: "ồ, anh làm việc giỏi lắm. Tôi thấy anh đã làm đúng như lời tôi yêu cầu. Anh đã đóng dấu ỔPhía này lên trên, hãy cận thậnỖ. Ở đầu trên của mỗi thùng. Tốt lắm. Anh làm việc rất giỏi, và anh không bỏ sót một thùng nào cả. Anh đóng dấu từng thùng. Tôi nhận thấy như vậy. Giỏi lắm. Rất giỏi."

"Ðúng vậy, thưa ông. Tôi là người làm việc rất, rất chăm chỉ, như tôi đã nói với ông vào ngày đầu tiên làm việc ở đây. Tôi còn đóng dấu như vậy luôn cả mặt dưới của mỗi thùng, cho chắc ăn."

Âm Thanh với Phụ đề tiếng Anh, tiếng Âu Lạc, tiếng Tây Ban Nha

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Lừa Gạt Bất Thành
*
*

Tải Xuống
Bản Tin #127

Bản Tin #127
Mục Lục