Tin từ California, Hoa Kỳ

Hội Chợ Ðường Phố Quốc Tế Thường Niên Kỳ 2

[San Jose] Trung Tâm San Jose của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư gần đây đã tham dự Hội Chợ Ðường Phố Quốc Tế Thường Niên Kỳ 2 tại Sunnyvale, California, nằm trong trung tâm của Thung lũng Ðiện Toán. Hội chợ do Thư Viện Sunnyvale cùng Ban Giải Trí và Công Viên tổ chức vào ngày 22 tháng 9, 2001, đã được rất nhiều đoàn thể văn hóa khác nhau trong cộng đồng biết đến. Do thảm kịch ngày 11 tháng 9, hội chợ năm nay đã tiêu biểu cho sự chấp nhận và hợp nhất giữa những nền văn hóa khác nhau, là điều cần thiết hơn lúc nào hết.

Trong tinh thần hòa đồng và hòa bình, đồng tu từ Trung Tâm San Jose đã tình nguyện giới thiệu thức ăn chay đến các thành phần cộng đồng. Gian hàng đồng tu được rất nhiều quan khách chiếu cố, trong số này nhiều người cho biết họ không theo phép ăn chay nhưng rất muốn thử qua, vì biết rằng ăn chay sẽ đem đến nhiều lợi ích. Một phụ nữ lớn tuổi đầy sức sống đến gian hàng đồng tu và muốn biết thức ăn chay có ngon bổ gì không. Ðồng tu trả lời nếu bà không thích, họ sẽ vui lòng hoàn tiền lại. Chỉ một lát sau, bà đã quay trở lại. Trong tay bà là một cuốn sách biếu của Sư Phụ, mà bà đã thỉnh từ gian hàng trưng bày ở cuối đường. Bà mỉm cười tán thưởng: "Món ăn thật tuyệt!" Nhiều quan khách đã trở lại dùng thêm hoặc mua về cho gia đình. Sau đó Trung Tâm San Jose đã cống hiến toàn thể tổng số 800 mỹ kim từ số tiền bán thức ăn chay hôm đó cho công cuộc cứu trợ ở New York.

Ngoài ra, Trung Tâm San Jose cũng nhân dịp chia sẻ giáo lý Sư Phụ đến các thành phần công chúng tại Hội Chợ Ðường Phố Quốc Tế Sunnyvale . Quan khách tham dự hội chợ đã thỉnh về nhiều sách biếu qua nhiều thứ tiếng như Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Ðại Hàn và Tây Ban Nha. Vài ngày sau buổi hội chợ, một người đàn ông Ấn Ðộ lịch thiệp đã đến nhà hàng Vegertarian House để xin học Pháp Phương Tiện. Khi được hỏi làm sao ông biết về Pháp Phương Tiện, ông trả lời rằng đã biết về nhà hàng chay và pháp môn tu hành của đồng tu khi đi ngang qua gian hàng trưng bày tại Hội Chợ Quốc Tế Sunnyvale. Chắc hẳn ông đã khám phá được sự lợi ích của Pháp Môn, nên tuần sau ông đã đem phu nhân đến học Pháp Phương Tiện và đã tinh tấn đến cộng tu mỗi tuần.

Ðồng tu xin cảm tạ Sư Phụ về ân điển chan hòa cũng như là nhiều món quà tuyệt vời mà Ngài đã ban cho thế giới!

 

Tin Tổng Quát

* Tin Gia Nã Ðại
* Tin Hoa Kỳ
~San Jose
~Anaheim
* Tin Ðại Hàn
* Tin Formosa

Tải Xuống
Bản Tin #127

Bản Tin #127
Mục Lục