Lời Của Sư Phụ

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Tứ Quốc Tế Luân Ðôn, Anh Quốc,
Ngày 24 tháng 8, 1997
(Nguyên văn tiếng Anh)

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Âu Lạc
Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Âu Lạc

Anh chị em thân mến, chúng ta muốn thiền định không phải là chuyện dễ, mỗi ngày có nhiều vấn đề nên rất khó cho chúng ta tập trung vào Thượng Ðế. Nội nghĩ tới danh hiệu Thượng Ðế, thậm chí nhớ Thượng Ðế hiện hữu cũng đã là khó lắm rồi. Khi cần Thượng Ðế nhất, chúng ta lại có khuynh hướng quên Thượng Ðế. Nhưng đây là mình đang tập luyện. Bởi vậy mới phải làm hoài mỗi ngày cho đến khi nào vượt qua khỏi những khuyết điểm, qua khỏi những vấn đề, và nhớ tới Thượng Ðế từng giây từng phút, trong mọi hoàn cảnh ở đời; cho đến khi nào chúng ta nhắm mắt là nhìn thấy Ngài. Không phải trong vòng phút này sang phút khác là quý vị trở thành hợp nhất với Thượng Ðế ngay. Sau bao ngàn kiếp luân hồi, hàng triệu năm trở lại trần gian, muốn phục hồi thói quen nhớ lại này, nhớ mình là ai, quả thật là một việc rất khó làm.

Chúng ta là Thượng Ðế, là một thể với Thượng Ðế. Nếu đồng thể với Ngài tức là chúng ta là Ngài đó. Tối thiểu, nếu là con cái của Thượng Ðế chúng ta cũng phải có Thượng Ðế tính. Ðứa con nào cũng phải có một chút gì giống như cha của nó, có cùng yếu tố gia truyền, cùng loại máu bên trong. Thành thử không thể nói rằng mình không phải là Thượng Ðế. Nếu không phải là Thượng Ðế hay không phải là con cái Thượng Ðế thì chúng ta từ đâu ra? Từ khủng long? Nếu vậy thì khủng long từ đâu ra? Phải truy về cội nguồn của chúng. Nhưng chúng ta quên mất điều này. Nhiều khi tôi cũng quên, những lúc bị áp lực hoặc đau khổ. Tôi quên để mà giúp quý vị, để tôi có thể đau khổ.

Thành ra có lẽ quý vị cũng quên chính mình để giúp một người nào đó. Ðó là quý vị hy sinh, quý vị rán sức vì lợi ích một người nào. Như vậy cũng được, nhưng đừng ngã lòng, cứ tiếp tục. Sự kiện quý vị đã đi tìm Thượng Ðế qua việc thọ Tâm Ấn, sự kiện quý vị đã đến tận nơi đây, cho dù gặp khó khăn trên chuyến đi, trong nước, trong công ăn việc làm, hoặc những vấn đề rắc rối trong gia đình, quý vị đã tới ngồi đây cả một tuần lễ trong thời gian kịch liệt này, mong tìm Thượng Ðế, như vậy đã là quý báu lắm, lắm rồi.

Ý định là quan trọng, không phải lúc nào cũng là kết quả. Thượng Ðế biết! Ông Trời biết ý định của chúng ta. Ðiều đó rất là quan trọng. Quý vị biết ý định của mình. Ðó mới là quan trọng. Ánh Sáng và Âm Thanh chỉ là bằng chứng Thượng Ðế có hiện hữu. Dù sao đi nữa Ngài cũng hiện hữu, dù chúng ta thấy hay không trông thấy.

Trong Thánh Kinh cũng nói rằng: "Ðược gia trì là những ai không thấy mà tin." Những người thấy Thượng Ðế, thể nghiệm Thượng Ðế, họ tin. Như vậy dễ; lòng khao khát của họ không còn mãnh liệt. Nhưng đối với những người không trông thấy, sự mong mỏi của họ là thay thế cho sức gia trì. Miễn chúng ta mong mỏi Thượng Ðế là chúng ta vẫn còn được gia trì, còn câu thông với Ngài, cảm thấy mình còn có một cái gì đó cần phải làm, một cái gì đó để gắng sức, để đạt được. Như vậy không sao.

 

 

Trang Kế