Tường Thuật Báo Chí
Trích đăng từ tờ The Oakland Tribune The Oakland Tribune
Ngày Thứ Ba, 25 tháng 9, 2001 (Nguyên văn tiếng Anh)


Gia Ðình Âu Lạc Ðóng Góp Cho Hội Hồng Thập Tự

Nhà hàng Ðóa Sen Vàng Thâu Ðược 1750 mỹ kim
cho Quỹ Cứu Trợ Thảm Họa tại New York và D.C.

Do phóng viên Alex Katz - Ban Biên tập

[Oakland] Nhà hàng Ðóa Sen Vàng (Golden Lotus) tọa lạc tại trung tâm thành phố đã đóng góp toàn thể số tiền thâu được trong ngày Thứ Hai -- 1750 mỹ kim -- cho Hội Hồng Thập Tự. "Chúng tôi cảm thấy đây là bổn phận của mình. Ðây chỉ là một đóng góp nhỏ bé để tỏ lòng thông cảm của chúng tôi", cô Nancy Ðặng, một trong những chủ nhân của Ðóa Sen Vàng phát biểu. Những thành viên của gia đình họ Ðặng đã mở ra nhà hàng này trên góc đường 13 và Franklin vào năm 1996, cho biết họ cũng đóng góp thêm số tiền 1500 mỹ kim cho một tổ chức tôn giáo để nấu ăn cho các nhân viên thiện nguyện tại New York.

The Gia đình họ Ðặng là thành viên của một tổ chức tôn giáo, Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, mà họ diễn tả như là một cộng đồng thiền định trong đó các hội viên thiền 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Gia đình ông Ðặng cho biết các hội viên thường xuyên đóng góp cho các quỹ cứu trợ thiên tai trên khắp thế giới. Qua người thông ngôn, ông Ðặng Út, cha cô Nancy cho biết ông cảm thông với sự đau khổ của các nạn nhân và gia đình, và nói sự đóng góp của ông "sẽ giúp họ cảm thấy đỡ đau khổ hơn và cũng giúp (tôi) cảm thấy đỡ đau khổ hơn." Ông Ðặng nói thêm ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ không tiến đến chiến tranh, vì "nếu chiến tranh xảy ra, không những chỉ kẻ thù sẽ đau khổ, mà chúng ta cũng đau khổ."

Tường Thuật Báo Chí

* Nữu Ước Nhật Báo
* The Oakland Tribune
*

United Daily News

Tải xuống bản tin 127

Bản Tin 127
Mục Lục