Chương Trình Truyền Hình
của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Vùng: Toronto, Gia Nã Ðại
Ðài: Rogers Television - Băng tần số 10
Chủ đề: Những bài Giảng Pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ngày giờ: Ngày 4 tháng 11, 2001 lúc 11:30 sáng, giờ miền đông (GMÐ)
Ngày 2 tháng 12, 2001 lúc 12 giờ trưa (GMÐ)
Ngày 13 tháng 1, 2002 lúc 12:30 chiều, GMÐ
Ngày 3 tháng 3, 2002 lúc 12 giờ trưa , GMÐ
Ngày 2 tháng 6, 2002 lúc 11 giờ sáng, GMÐ

Vùng: Ðài Nam, Formosa
Ðài: Truyền hình Dây Cáp (Cable) - Băng tần số 21
Chủ đề: Hành Trình Qua Thiên Giới Ðẹp Xinh
Ngôn ngữ: Hoa ngữ, Anh ngữ và Âu Lạc ngữ (phụ đề)
Ngày giờ: Từ ngày 1 tháng 10, 2001, trọn tuần từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy. phát hình bốn buổi mỗi ngày;
Hằng ngày đều có chương trình mới: 5:00 đến 6:00 giờ sáng; 10:30 đến 11:30 sáng; 3:30 đến 4:30 chiều; 10:00 đến 11:00 giờ tối

Ðể biết thời khóa biểu mới nhất của những chương trình truyền hình khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin đến viếng trang mạng:
http://www.spiritual-discovery.org/events/tv.htm

Mục Lục