Ông Encho Gospodinov, Chủ tịch Phái Ðoàn Quan Sát Viên Thường Trực của Hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Ðỏ Quốc Tế tại Liên Hiệp Quốc, tiếp nhận số hiện kim 50 ngàn mỹ kim cho người tỵ nạn A-Phú-Hãn.

Ðã bao năm qua, nước A-Phú-Hãn đã ở trong tình trạng ngặt nghèo. Sự khủng hoảng mà quốc gia này phải gánh chịu là hậu quả của bao nhiêu năm chiến tranh, cũng như là hạn hán nặng nề. Năm nay, hoàn cảnh sẽ còn tệ hại hơn nữa khi bắt đầu vào mùa đông, đặc biệt là tình trạng của trẻ em sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ðối với các em, nạn đói, bệnh tật, và hoàn cảnh lạnh lẽo có thể dễ dàng đưa đến cái chết. Nhiều người trốn chạy ra nước ngoài tìm nơi trú ẩn tại những quốc gia lân cận tiến bộ hơn. Sau khi thoát ra, họ lại phải đối diện sự đói khổ. Dù rằng trong nhiều năm qua các cơ quan từ thiện hết sức cố gắng giúp đỡ, nhưng vẫn không thể đủ tài chánh để đáp ứng cho những vấn đề vệ sinh, thức ăn, và giáo dục căn bản cho người tỵ nạn A-Phú-Hãn. Sau khi cuộc chiến gần đây nhất xảy ra, tình trạng lại càng thêm nguy ngập. Nhiều người phải bỏ nơi cư trú nghèo nàn của họ để đi đến những nơi chốn xa lạ, hy vọng tìm được một bàn tay giúp đỡ, để làm nhẹ bớt những gánh nặng của họ.

Ðáp lời kêu cứu khẩn thiết của người dân A-Phú-Hãn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã lập tức đóng góp 50 ngàn mỹ kim cho Hội Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF); và thêm 50 ngàn mỹ kim cho Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế và Trăng Lưỡi Liềm Ðỏ Quốc Tế để cung ứng dịch vụ cứu trợ cho người tỵ nạn tại những quốc gia lân cận A-Phú-Hãn.

Thư cảm tạ của Hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Ðỏ Quốc Tế tại Liên Hiệp Quốc, Nữu Ước..

Ngày 22 tháng 10, 2001, một đại diện Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đem chi phiếu 50 ngàn mỹ kim đến chi nhánh Hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Ðỏ Quốc Tế, tọa lạc tại đường Second Avenue thuộc thành phố Nữu Ước để đóng góp cho Quỹ A-Phú-Hãn. Hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Ðỏ Quốc Tế đã vui mừng tiếp nhận chi phiếu này.

Ngày 25 tháng 10, 2001, một ngân khoản 50 ngàn mỹ kim nữa được chuyển qua đường dây thép đến UNICEF, là tổ chức không những đang cung cấp sự giúp đỡ khẩn thiết cho người tỵ nạn tại tất cả những quốc gia lân cận A-Phú-Hãn, mà còn tiếp tế phẩm vật cứu trợ vào bên trong quốc gia này. Cơ quan UNICEF hiện đang tìm mọi cách để giúp đỡ hàng triệu trẻ em và phụ nữ, để họ có thể sống sót trước một cuộc khủng hoảng lớn trong lịch sử con người.

Tuy rằng những đóng góp tài chánh không thể nào đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu của những người đang cần sự cứu trợ khẩn thiết, nhưng khi mọi người khắp nơi trên thế giới ra tay giúp đỡ, điều này có thể tạo nên một gương thiện lành, tạo sự thông cảm và chia sẻ trên hành tinh. Mỗi một hành động từ thiện đều giúp cho sự phát triển ý thức chung, rằng tất cả vạn vật là đồng nhất thể.  

Biên Nhận của Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho số hiện kim 50 ngàn mỹ kim của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đóng góp cho trẻ em A-Phú-Hãn.

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như tin tức trên Mạng Lưới Quán Âm

Bản Tin #128
Mục Lục