Vô Thượng Sư Thanh Hải Khai Thị
tại Johannesburg, Nam Phi, Ngày 25 tháng 11, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

S ự thông tin tốt nhất là ở bên trong. Bởi vì chúng ta sẽ câu thông một lần nữa với toàn thể vũ trụ; bất cứ vấn đề gì chúng ta có, cả vũ trụ đều biết, và dĩ nhiên tôi biết vì tôi cũng câu thông trong mạng lưới đó. Thành ra, khi nào hỏi điều gì, quý vị được câu trả lời ngay tức khắc. Có một sự câu thông bằng đường dây điện thoại 24 trên 24. Miễn phí! Khai ngộ thần kỳ như vậy đó!Sư Phụ Thanh Hải Khai Thị
tại Buổi Cộng Tu Ở Virginia, Hoa Kỳ, Ngày 29 tháng 10 , 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)

T hật vậy, thế giới này rất điên rồ. Khắp mọi nơi chỗ nào cũng có chuyện gì đó xảy ra. Nguồn duy nhất cho chúng ta tin cậy đó là sức mạnh tâm linh mà chúng ta có được từ sự tu hành, từ lòng tin chứng tỏ cho chúng ta thấy nó rất là hữu hiệu. Cho đến nay, bất cứ ai đã tu hành chăm chỉ kể từ ngày thọ Tâm Ấn sẽ thể nghiệm được lực lượng che chở này, đến từ Ðấng Tối Cao. Nó cũng ở trong chúng ta, bởi vì Thượng Ðế ngự bên trong quý vị; Phật tính tại tâm của quý vị. Mọi kinh điển tôn giáo đều đề cập đến điều này. Kinh sách chứa đựng thể nghiệm của những người tu hành khai ngộ thời xưa. Cho nên, dù nó đã có một nghìn năm trước, bây giờ chúng ta cũng có thể xác minh bằng sự chứng ngộ bên trong của chính chúng ta. Bất cứ những gì nói trong Kinh Thánh, chúng ta đều hiểu được rõ ràng vì chúng ta tu Pháp Quán Âm.


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
cộng tu tại Tân Gia Ba, Ngày 29 tháng 9, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)

Q uý vị đừng lo nhiều công việc. Phải nên làm việc, sử dụng năng lực của mình, bởi vì trong thân thể chúng ta có khoảng bảy huyệt đạo có thể hút năng lượng từ vũ trụ. Nó giống như cục pin, tự động được sạt điện bởi lực lượng trong vũ trụ. Bởi vậy chúng ta mới có thể chạy cái máy này hoài. Và khi tọa thiền, lực lượng này còn dồi dào hơn nữa. Chúng ta càng cho đi, nó càng đến nhiều. Nó sẽ không bao giờ ngừng. Thành ra đừng có lo. Ðừng lo nghiệp chướng, chuyện giúp đỡ kẻ khác, hoặc lãnh nghiệp này nọ. Nếu người khác cần giúp thì quý vị nên giúp

C húng ta phải luôn giữ năng lực khẳng định bởi vì nếu nghĩ tốt, nếu quý vị nhìn được thân thể của mình, quý vị sẽ thấy mỗi sự nghĩ tốt sẽ làm thay đổi màu của bầu không khí chung quanh quý vị, thay đổi bên ngoài của quý vị và thay đổi năng lực bên trong của quý vị. Nó trở nên chan chứa và khỏe mạnh. Nhưng nếu nghĩ xấu, chỉ cần nghĩ bất cứ chuyện gì phủ định, xấu, hoặc khổ sở, màu của quý vị thay đổi ngay lập tức.

Mục Lục