Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Tây Hồ, Formosa,
Ngày 25 tháng 9, 1991
(Nguyên văn tiếng Anh)

 

Phụ đề Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Âu Lạc.
Phụ đề Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Âu Lạc.

Q uý vị biết rằng tư tưởng rất là quan trọng, rất là mạnh. Sự hiện hữu và phẩm tính của Thượng Ðế, trong lúc đó, hoặc tối thiểu, trong lúc chúng ta tọa thiền hoặc nhớ tới Thượng Ðế, tư tưởng của chúng ta thánh thiện, trong sạch và vô điều kiện. Thành ra chúng ta không tạo điều xấu -- mà chỉ có một từ trường thánh thiện và một sức gia trì mạnh mẽ.

Cho nên, khi sức gia trì mạnh và lực lượng của ý nghĩ này tỏa ra chung quanh chúng ta, trong môi trường sống, và tăng lên; rồi những người khác cũng thánh thiện, tu hành, họ cũng phát ra cùng tư tưởng, cùng sức gia trì, cùng lực lượng. Và đồng thanh thì tương ứng, đồng khí tương cầu, khiến nó trở thành một lực rất là mạnh, có thể đánh đuổi mọi tà ma, những ảnh hưởng xấu trong thế giới.

Ðó là cách thế giới trở nên thanh tịnh, mỗi ngày mỗi tiến bộ. Ðó là cách chúng ta giúp thế giới mà không cần phải làm ngay cả việc thiện nguyện, không cần phải đi ra thuyết pháp. Dĩ nhiên khi ra ngoài thuyết giảng, chúng ta tạm thời mang theo một số từ trường cao ở bên trong vào tâm hồn khán thính giả, nâng họ lên một thời gian, mãi mãi, hoặc có thể rất lâu. Có thể những người này sẽ về nhà đem từ trường ấy theo họ, từ trường đó sẽ trưởng dưỡng họ và họ trở nên vững vàng trong bầu không gian thánh thiện này. Rồi họ cũng trở thành thánh thiện -- trong sạch và vững vàng. Nhưng phải là một người rất mạnh mới làm như vậy được. Nếu không, chúng ta sẽ không ảnh hưởng tới người khác, mà trái lại còn bị họ làm ảnh hưởng tới chúng ta. Bởi vì đám đông -- đa số con người -- nhiều đầu óc hơn cộng lại, còn chúng ta chỉ có một người. Nếu chúng ta không đủ mạnh để che phủ hết tất cả những đầu óc kia, họ sẽ nhận chìm chúng ta và chúng ta sẽ gặp nguy.

Tuy nhiên, không cần phải làm như vậy. Chúng ta có thể ngồi một góc, ở một cái xó yên lặng nào đó trong phòng ngủ rồi gửi gấm những tư tưởng tốt, từ trường tốt, gia trì mạnh đến cho thế giới và vũ trụ nói chung. Vì lý do đó mà chúng ta phải tọa thiền để thanh tịnh hóa tư tưởng.

Mỗi khi nhớ tới Thượng Ðế, mỗi khi nhớ tới Hồng Danh của Thượng Ðế, chúng ta được ban cho sự thanh khiết, thánh thiện và gia trì. Người nào đang ở trong cùng ý thức hệ đó, cùng cảnh giới ấy với chúng ta, sẽ hòa nhập với chúng ta trong giây phút đó. Chúng ta cộng thêm vào lực lượng, vào sức mạnh khẳng định đó để thanh tịnh hóa thế giới, làm nó trở thành một nơi chốn ngày càng tốt hơn, để giúp những người cùng tư tưởng với chúng ta tăng cường sức mạnh, để giúp những người tiếp xúc với tư tưởng của chúng ta, tiếp xúc với sự hiện diện của chúng ta, sẽ được thêm sức mạnh để nâng chính họ lên. Ðó là cách giúp thế giới tốt nhất.

Trang kế