Tiếp theo sự phổ biến rộng lớn của mạng lưới truyền thông cao tốc (broadband Internet), chúng tôi đã khai trương một chương trình phát hình đặc biệt "Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh" trên siêu băng tần 137 (HiChannel) trên siêu mạng lưới (Hinet) để mọi người có thể xem chương trình này trên máy điện toán, từ đó tạo cơ hội cho nhiều người được lợi ích từ những lời thuyết giảng đầy trí huệ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Những đặc điểm sẵn có của băng tần này bao gồm những chương trình văn nghệ đặc sắc như buổi đại hòa tấu "Một Thế Giới... Hòa Bình qua Âm Nhạc" được tổ chức tại Ðại Thính Ðường Shrine Auditorium thuộc Los Angeles, USA cuối tháng 12, 1998. Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp nhiều chương trình đặc sắc và đa dạng cho những thân hữu trên mạng lưới truyền thông.

Viếng mạng này đòi hỏi bạn phải nối vào Internet băng cao tốc qua ADSL hoặc bộ biến hoàn dây cáp (cable modem). Vì trang mạng được phát hình qua Hoa ngữ truyền thống, nếu máy điện toán của bạn không hiện ra tiếng Trung Hoa, hoặc bạn không đọc được tiếng Hoa, bạn vẫn có thể thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc "Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh" bằng cách viếng trang Anh ngữ của mạng Quán Âm Formosa.

Dưới đây là những địa chỉ trang mạng
của chương trình "Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh":

http://137.hichannel.com.tw (tiếng Trung Hoa)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/hichannel/index.htm (tiếng Anh)Mục Lục