Hãy dạy con tim biết yêu thương tất cả những loài tầm thường, nhỏ bé! Không sát sinh chưa đủ mà cần phải có một tấm lòng thương yêu thật sự.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư


Hình Ảnh Mới Của Sư Phụ

 

Lời Sư Phụ
* Chấp Nhận Chính Mình, Ðó Là Một Phước Báu

Lời Pháp Cam Lồ
*Lời Pháp Cam Lồ

Thơ
*Bình Tịnh Thủy * Bà Tiên Bác ái

Tin Tổng Quát
*Canada *USA *Peru *Formosa
Tình Thầy Trò
* Con Thương Ngài!
Tin Ðặc Biệt
* Thu Hoạch Tình Thương tại Kỳ Bế Quan Giáng Sinh Florida
Hành Ðộng Tình Thương
*Anh Quốc * Gia Nã Ðại * Hoa Kỳ* Costa Rica *Formosa
Sư Phụ Khai Thị
* Thiền Thật Sự * Tình Thương Thật Sự
Nâng Cao Tâm Thức
* Băng Thâu Hình
*
DVD *MP3 CDs
Chuyện Nhỏ Tu Hành
* Hăng Hái Ðối Diện Thử Thách
* Chú Cừu Non Muốn Về Nhà
Sư Phụ Kể Chuyện Vui
* Bao Nhiêu Miếng?
* Không Có Gì Ðể Tiết Kiệm
* Thời Tiết Bất Ngờ
Thần Kỳ Cảm Ứng
* Mắt Kiếng Từ Sư Phụ
* Thể Nghiệm "Gia Trì Xe Cộ" Của Tôi
* Hồng Ân Kỳ Diệu
Giáo Lý Chọn Lọc
* Thoát Khỏi Thành Kiến
Chuyện Bốn Phương
* Chuyện Martin Chú Mèo Con
Trên Ðường Tu Học
* Thực Hành Tình Thương Vô Ðiều Kiện
Nhật Ký Du Hành Sứ Giả Quán Âm
* Phép Lạ của Dòng Âm Lưu
Sư Phụ Kể Chuyện
* Lời Cầu Nguyện Hay Nhất
 
Nghệ Thuật Vô Thượng
* Giảng Dạy Qua Nghệ Thuật
Tu Hành và Ðời Sống
Siêu Ðiện Toán
* Chương Trình Truyền Hình "Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh" Trên Mạng Lưới Truyền Hình -- Siêu Băng Tần 137!
Trên Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên Trên Toàn Thế Giới